Pokoušel se o štěstí i ve volbách do Senátu. Zhruba po dvou letech působení v podnikatelské sféře se letos opět vrací „na místo činu", aby znovu jako starosta vedl městský úřad v Chotěboři.

Říká se, dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. U vás to viditelně neplatí
Pro mě je ale tato řeka srdeční záležitostí a vstup do ní považuji za svůj návrat k práci, která mě vždy těšila a naplňovala. Když se vracíte na místo, kde jste prožil kus života, cítí člověk určitou nostalgii, navíc jsem věděl, co tato práce obnáší, byla to pro mě známá věc. Samozřejmě jsem svoje rozhodnutí konzultoval s rodinou. Práce starosty se počítá nejen na osm hodin denně. Pracovní doba starosty je prakticky nepřetržitá, ale to pro mě není nic nového, na co bych nebyl zvyklý. Čtyři roky jsem působil na krajském úřadě v Jihlavě, pak jsem pracoval v soukromé firmě, i to ale znamená velkou zodpovědnost.

Vzpomenete si ještě na svoje začátky v pozici starosty?
Začal jsem jako starosta v roce 2002, kdy jsem byl před komunálními volbami osloven Českou stranou sociálně demokratickou, abych v komunálních volbách kandidoval za ČSSD. Nebyl jsem na rozdíl od některých jiných kolegů v samosprávě nováček. Před ím jsem pracoval v 90. letech na Okresní správě sociálního zabezpečení v Havlíčkově Brodě jako referent na oddělení pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), v roce 2002 jsem byl již zástupcem ředitele.

Někteří vaši kolegové přiznávají, že jejich první kroky na radnicích byly hodně krušné.
V době, kdy jsem jako starosta nastoupil na úřad, probíhala reforma veřejné správy, což pro mě zase nebyla tak nová věc, ani administrativa pro mě nebyla ničím neznámým, nemusel jsem se nic pracně učit úplně od začátku, takže pro mě první měsíce ve funkci starosty nebyly tak stresující.

V komunálních volbách v roce 2002 jste kandidoval za Českou stranu sociálně demokratickou. Co bylo pro vás impulzem pro vstup do politiky?
V té době jsem byl takříkajíc politikou nepolíbený, nesledoval jsem ani politické programy jednotlivých stran. Měl jsem spíš hodně soukromých aktivit, politika mezi ně nepatřila.

Takže kdyby v té době přišla jiná politická strana se stejnou nabídkou, kývl byste na ni?
Nechal jsem se oslovit lidmi, které jsem znal, kteří mě morálně přesvědčili, že to s komunální politikou myslí dobře a poctivě. Upřímně řečeno, pěstovat vysokou státní politiku ve městě naší velikosti, to nemá smysl.

Když zhodnotíte svoje první „starostenské" období, považujete ho za úspěšné, nebo byste udělal něco úplně jinak?
V době, kdy jsem začínal jako starosta, byly velké možnosti, jak sehnat peníze pro investiční akce. Nebyly sice evropské dotace, ale existovaly různé národní podpůrné programy, různé balíčky od poslanců, v té době se v Chotěboři podařilo uskutečnit mnoho investičních akcí. Podařilo se nám vybudovat novou školní jídelnu, chlazení v areálu zimního stadionu, podkroví základní umělecké školy a náměstí prošlo rekonstrukcí, myslím, že jsem tehdy své práci dal skutečně maximum toho, co jsem mohl dát.

Jaké byly tehdy vaše priority?
Záleželo mi na tom, abychom dělali na úřadě věci pro město prospěšné, ne abych se všeobecně zalíbil, takže myslím, že nemám čeho litovat. V té době se nám také podařilo provést některé změny. Například jsme založili organizaci TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY Chotěboř s.r.o. – TEREAL, která má na starosti městské byty a vytápění. Z technických služeb jsme také udělali společnost s ručením omezením TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. – TELES. Cílem bylo, aby tyto městské společnosti mohly podnikat a přinášet městu finanční prostředky. Snažil jsem se o větší otevřenost městského úřadu pro občany i firmy.

Opravdu nebylo nic, co se nepovedlo? Nejde o to, sypat si obrazně řečeno popel na hlavu za každou cenu, aby vaši odpůrci neřekli, pan starosta se chválí. Ale přece existují situace, kdy se starosta v obci s rozšířenou působností může snažit, jak chce, ale záměr se nepodaří uskutečnit, neboť nebylo, takříkajíc shůry dáno. Nejsou peníze, nepřišly dotace.
Samozřejmě jsou momenty, kdy se uspět nepodařilo. Například se nám nepodařilo uspět s žádostí o státní dotaci na stavbu letního sportovního areálu. Jeho cena by se pohybovala v částce kolem 200 milionů korun, což je hodně, ale tenkrát by stavba sportovního areálu vyřešila mnoho věcí v oblasti sportovního vyžití, které řešíme až dneska. Teprve dnes se dokončuje hřiště s umělým travnatým povrchem, dodnes městu chybí koupaliště.

Přesto, že jste byl jako starosta úspěšný, jste z úřadu odešel.
Moje působení na Kraji, to pro mě byla výzva. To, že jsem se na Kraj dostal, bylo výsledkem voleb. Ta práce mě hodně obohatila.

V Chotěboři jste byl první muž na radnici, v kraji jeden z úředníků, který poslouchá příkazy shora a nemůže ve všech případech rozhodnout tak, jak by sám chtěl.
Byl jsem členem Rady Kraje Vysočina, podřízený přímo hejtmanovi. Zatím co městský úřad počítá v desítkách milionů korun, v rámci Kraje jsou to stovky milionů. Měl jsem na starost oblast kultury a cestovního ruchu. Byla to cenná zkušenost a zajímavá práce. Do oblasti kultury patří muzea, galerie, divadlo a kultura vůbec, člověk se setká s mnoha zajímavými lidmi, naváže nové kontakty.

Nevyčítali vám bývalí kolegové a podřízení, že jste postoupil výš a na město Chotěboř zapomněl?
I jako krajský radní jsem se snažil udělat hodně pro město Chotěboř. Díky tomu se podařilo vybudovat tělocvičnu u gymnázia, o které se předtím mluvilo celá léta, stejně jako o mostě v obci Bílek s lávkou pro pěší. V regionu Podoubraví se podařilo opravit několik silnic, aby si obce v tomto regionu nemusely stěžovat, že jsou v rámci Vysočiny na samém okraji zájmu.

To je pravda, některé obce si stěžují, že Chotěbořsko obecně je v rámci Kraje Vysočina, co se týče zájmu Kraje něco zlepšit, na jednom z posledních míst. Především, co se týče rekonstrukce již zmiňovaných silnic.
Kvalitní komunikace a dobré spojení venkova s městem je základ. Podařilo se sice prosadit opravu hráze v Dolní Krupé, ale už ne kompletní rekonstrukci silnice z Chotěboře do Havlíčkova Brodu. Letos se aspoň opravuje silnice směrem na Golčův Jeníkov. Dotace na opravy přišly z Kraje Vysočina. Chceme v příštím roce začít i s další etapou stavby průtahu městem směrem od ulice Krále Jana do ulice Sokolohradská směrem do průmyslové zóny. Hlavně v zimě je tudy cesta dost svízelná pro zaměstnance, kteří docházejí do firem v této lokalitě.

Přesto jste se pozice krajského radního nakonec vzdal, nebyla to škoda?
Funkce krajského radního jsem se vzdal, protože jsem se rozhodl kandidovat do Senátu. Bylo to pro mě prioritou, nechtěl jsem být politik, co sedí na dvou židlích. Protože funkce politika je vždycky o práci, aspoň podle mého názoru, a práci je třeba dělat pořádně, což na dvou židlích jde dost těžko.

Takže nepatříte k politikům, kteří lpí na funkcích a volební úspěch je pro ně skoro otázkou života a smrti?
Tak to ve volbách většinou chodí, že ne vždy se podaří zvítězit. Je to třeba brát sportovně, voliči rozhodují, zda jste zrovna vy tím, kdo je osloví. Jestli vám dají najevo, že pro ně z nějakého důvodu nejste přitažlivý kandidát, nesmí se to brát jako tragédie.

Žijeme v době ne zrovna idylických mezilidských vztahů, takže jste zřejmě některým vašim odpůrcům udělal škodolibou radost. Úspěšný starosta a krajský radní chtěl být ještě senátorem a nakonec nemá nic.
Osobně jsem se nesetkal s žádnými negativními reakcemi nebo projevy škodolibosti, snad jen občas z některých médií zazněly poněkud ironické otázky, co bude bývalý pan radní dělat, zda bude existenčně zaopatřen odpovídajícím způsobem. Ale já se neocitl takříkajíc na chodníku, přešel jsem do rodinné firmy se třiceti zaměstnanci, kde jsem se snažil pokračovat v rodinné tradici. A to není žádná maličkost. Hodně firem skončí, protože majitel nemá nástupce, kterému by firmu předal, zaměstnanci pak zbytečně přijdou o práci .

Jistě je zajímavé vidět věci najednou z té druhé stránky, nikoliv z pozice úředníka, který vydává vyhlášky, ale z pozice toho, kdo je musí plnit.
Odešel jsem do podnikatelské sféry, což byla opět zajímavá zkušenost. Najednou mnoho věcí vidíte jinak, než z pohledu úředníka. Podnikatel vytváří pracovní místa, proto čeká od města podporu. Město mu nemůže dávat dotace, ale může mu umožnit koupi pozemků pro podnikání za přijatelnou cenu, zajistí potřebnou infrastrukturu, inženýrské sítě, čímž dá najevo, že o podnikatele stojí. Něco jiného je státní správa, to je jiná kapitola, státní správa musí striktně dodržovat zákony, které vydávají zákonodárci, ať jsou to zákony jakékoliv. Ale i státní správa může podnikatelům pomáhat, když potřebují, nabízet řešení, samozřejmě v mezích a liteře zákona.

Vaše zkušenost z podnikatelské sféry je přínosná, ale teď, kdy jste se stal starostou, to může být slabé místo v situaci, kdy se bude jednat o městských zakázkách.
Chápu o čem je řeč. Moderně se tomu říká střet zájmů. Jenže žijeme na poměrně malém městě, kde se podezření ze střetu zájmů vyhnout nelze. Na malém městě bývají lidé mezi sebou příbuzní, denně potkáváte spolužáky a kamarády. Pokud by se člověk chtěl takovému podezření vyhnout, musel by se s nástupem do funkce odstřihnout od rodiny a přátel. To žádný normální člověk neudělá. Otec je podnikatel, chce udržet firmu i pracovní místa. Proto mu nemohu zakázat, aby se ucházel o městské zakázky, pokud bude chtít, ale je třeba zdůraznit, že o vítězi výběrového řízení nerozhodnu já, ale komise.

Můžete prozradit, jaké jsou vaše úkoly pro nejbližší měsíce?
Pro nejbližší období je to rozpočet města, příprava stavby průtahu městem, opravy komunikací. Samozřejmě město nejsou jen investice. Nadále chceme podporovat zájmové a neziskové organizace, ovšem za podmínek, že budou i ony samy hledat nějaké způsoby a prostředky, jak svoji činnost udržet.

V současné době je v Chotěboři ožehavým tématem využití lokality Koubek. Budete se striktně držet původního záměru nebo chystáte změny?
Co se týče Koubku, tak tam se nic nemění. Už proto, že jsem seděl v zastupitelstvu, které o Koubku hlasovalo. V lokalitě Koubek má stát dům pro seniory, domov s pečovatelskou službou, pokud se najde investor, který bude mít zajímavý nápad jak lokalitu ještě lépe využít, rádi s ním budeme spolupracovat. Zelená louka uprostřed města, to není ideální stav.

Obyvatelé Chotěboře také dlouho volají po stavbě cyklostezky.
Pracujeme na tom, aby se občané Chotěboře dočkali i cyklostezky. Máme zpracovaný návrh trasy směrem na Bílek, s možným napojením na síť cyklotras u Ždírce nad Doubravou, což by bylo jistě přínosem pro rozvoj turistického ruchu na Chotěbořsku.