To se ve zvýšené míře týká i občanských průkazů seniorů. Na ně tak čeká cesta do Havlíčkova Brodu a čekání na odboru evidence obyvatel Městského úřadu v Havlíčkově Brodě, který žádosti o nové občanské průkazy vyřizuje.

Město Přibyslav proto v této souvislosti nabízí pomoc místním seniorům, uživatelům starobního důchodu, či handicapovaným. Tedy lidem, kteří mají vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu problémy s jednáním na úřadech. Tato pomoc spočívá podle místostarosty Michaela Omese v zajištění dopravy do Havlíčkova Brodu a zpět, včetně doprovodu na odbor evidence obyvatel a přednostní vyřízení žádosti o nový občanský průkaz. Případní zájemci o tuto pomoc se mohou přihlásit u matrikářky přibyslavské radnice.

Podle místostarosty Omese tak město reaguje na skutečnost, že mu byla v minulosti odebrána možnost vystavovat občanské průkazy. Zároveň se přibyslavská radnice snaží, aby se tato pravomoc opět do Přibyslavi vrátila