Takto lze laicky a velmi stručně shrnout jedno ze základních poslání Probační a mediační služby (PMS) České republiky, která na Brodsku působí už víc než 15 let.

V současné době má PMS v Havlíčkově Brodě nové sídlo v centru Havlíčkova Brodu na Smetanově náměstí. Má čtyři kmenové zaměstnance a jednoho asistenta placeného z evropských fondů v čele s vedoucí střediska Janou Koubkovou. Již v minulosti zaměstnanci PMS poukazovali na smutnou skutečnost, že počet zaměstnanců PMS s ohledem na množství případů je dlouhodobě nedostačující.

Nicméně ředitelství PMS ČR slibuje, že v budoucnu by se měl počet zaměstnanců v rámci celé republiky rozšířit až o dvě stovky lidí. V celé ČR má Probační a mediační služba ČR dnes celkem 74 středisek.

„Mediace je mimosoudní zprostředkování řešení trestního konfliktu mezi poškozeným, to je obětí a obviněným, neboli pachatelem za účasti třetí osoby v tomto případě probačního úředníka. To dává oběma stranám možnost vyjádřit svoje pocity, očekávání a potřeby, které vznikly v souvislosti se spáchaným činem. Současně to dává možnost dohodnout se na rychlém a přijatelném způsobu vyrovnání a náhradě škody," vysvětlila podstatu části činnosti organizace Jana Koubková s tím, že služba může pomoci pachateli trestného činu, aby se do vězení třeba vůbec nedostal.

ALTERNATIVNÍ TRESTY

Právě alternativní tresty hlavně ve formě takzvaných obecně prospěšných prací je oblast činnosti PMS, s níž mají na Havlíčkobrodsku někteří starostové měst a obcí již bohaté zkušenosti. V současné době pracuje na Brodsku 21 odsouzených, z toho dvě ženy. Pokud probační úředník soudu podá návrh na přeměnu tohoto trestu, je to zpravidla z důvodů nevykonání trestu nebo spáchání nové trestné činnosti. Odsouzený nežije řádným životem.

Někteří starostové namítají, že zaměstnat odsouzeného na obecně prospěšné práce je trestem spíš pro dotyčnou obec. Zkušenosti jsou podle zástupců obecní samosprávy různé, liší se případ od případu. S některými odsouzenými se vyjít dá, s jinými je to už horší. Zvlášť když jim práci musí přidělovat městský úřad.

A když vedení úřadu má dohlížet na odsouzené, aby úkoly plnili. Intenzivní spolupráci s PMS v rámci zaměstnávání odsouzených na obecně prospěšné práce má obec Ždírec.

„Za celou dobu spolupráce jsme v obci zaměstnali necelou desítku odsouzených různého věku, či stupně vzdělání. Hodláme ve spolupráci pokračovat," sdělil v minulosti několikrát starosta Pavel Dobrovolný. Jak zdůraznil, je třeba ke každému odsouzenému najít individuální přístup, rozdělit práci a nastavit od začátku přísný režim. Naprostá většina odsouzených přijímá alternativní trest ochotně, protože si myslí, že to bude jednodušší. Ale až později zjistí, že to není tak jednoduché, proto PMS podle vedoucí Koubkové nabízí možnosti alternativního trestu viníkům podle osobní situace. Je to například peněžitý trest, veřejně prospěšné práce či domácí vězení. „V poslední novele zákona, kdy soud nechce rozhodnout rozsudkem, ale trestním příkazem, pověří středisko předjednáním nějakého z alternativních trestů. My dotyčného pozveme na osobní pohovor, zjistíme jeho zdravotní stav, finanční situaci, samozřejmě i jeho spolehlivost a ochotu alternativní trest splnit," vysvětlila vedoucí Koubková a uvedla konkrétní příklad: „Pokud je viník řidičem kamionu na cestách, zřejmě těžko odpracuje 300 hodin obecně prospěšných prací pro město či obec. Rovněž pro člověka, který je ve špatné finanční situaci, můžeme těžko rozhodovat o peněžitém trestu," podotkla vedoucí Koubková s tím, že alternativní trest obecně prospěšných prací plní i určité výchovné poslání, úspěšnost alternativních trestů je vysoká. „U obecně prospěšných prací je potřeba, aby dotyčný včas vstal, dopravil se na místo, a tam svůj počet hodin pod dohledem poskytovatele obecně prospěšných prací svoje odpracoval. Pro někoho to může znamenat i výraznou změnu životních hodnot," konstatovala Koubková. PMS provádí rovněž na místě, kde odsouzení pracují kontroly a řeší s místní samosprávou případné problémy. Podle vedoucí Koubkové je také nutné zjistit, zda dotyčná obec či město mají pro odsouzené skutečně dost práce, aby si mohli svůj trest odpykat.

Intenzivní spolupráci navázala Probační a mediační služba v Havlíčkově Brodě se světelskou věznicí, s Centrem J. J. Pestalozziho, Domu na půli cesty v Havlíčkově Brodě, či se sociální firmou Semitam, která se věnuje ženám propuštěným na svobodu po výkonu trestu z věznice ve Světlé nad Sázavou, včetně velkého počtu měst a obcí v havlíčkobrodském okrese.