Kraj Vysočina podpořil dotavcemi provoz prodejen potravin a smíšeného zboží v nejmenších obcích. Městys Štoky požádal o dotaci z Fondu Vysočiny pro prodejnu ve Smilově. Cílem programu nazvaného "VENKOVSKÉ PRODEJNY 2017" je zachovat v nejmenších obcích rozsah služeb a udržet v provozu místní obchod, který je mnohdy pro starší občany jedinou možností, kde nakoupit základní potraviny.

Získanou finanční dotaci městys následně převedl na firmu STRADO s. r. o., která je provozovatelem prodejny potravin ve Smilově.