Už třetím rokem mohou obce požádat Kraj Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny o peníze na zachování dostupnosti služeb, na podporu zachování prodejen potravin nebo smíšeného zboží. „Venkovský obchod je mnohdy jedinou šancí, jak si nakoupit základní potraviny, je také centrem pro sociální kontakt, má jedinečnou komunitní funkci. V minulých dvou letech na dotaci dosáhlo téměř 150 sídel, mnohdy opakovaně,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal. 

Podpora na udržení venkovských prodejen je podle Pacala určena pro obce do 5 000 obyvatel, prodejna však musí být umístěna v obci do 400 obyvatel. Pro přiznání dotace je pak dále důležité, kolik dní v týdnu má prodejna otevřeno, zda poskytuje další služby, ale důležitý je i počet obyvatel v seniorském věku. Kraj Vysočina je připraven dotovat provoz prodejny maximálně ze 70%, nejvýše částkou 50 tisíc korun. Díky podpoře Kraje Vysočina  se daří zachovat prodejny na Havlíčkobrodsku například v regionu Podoubraví.

„Podpora venkovských prodejen je pro mnoho obcí aktuální téma. Malé obce bojují o zachování prodejen. Zástupci obcí chtějí občanům umožnit nákup alespoň základních potravin a zmírnit tak i odliv obyvatel, ke kterému neustále dochází," zdůraznil na předseda Svazku obcí Podoubraví a starosta Libice nad Doubravou Václav Wenhauer.

V roce 2017, kdy byl program Venkovské prodejny poprvé vyhlášen, pomohl nakonec 53 obcím, které si mezi sebe rozdělily 1,67 miliónů korun. Pro velký zájem a velice příznivou odezvu ze strany obcí byl program minulý rok posílen. Na dotaci dosáhlo 92 obcí, které si po kontrole vyúčtování mezi sebe mohou rozdělit až 3,7 miliónu korun.

O vyhlášení dalšího dotačního titulu Venkovské prodejny 2019 rozhodne na březnovém jednání Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Žádosti bude možné osobně nebo elektronicky předkládat v termínu od 23. dubna do 10. května 2019.