Dosavadní provozovatel prodejny v Jeřišně dal výpověď s tím, že provozovat prodejnu v Jeřišně je pro něho neúnosné a její provoz zajistí pouze do Vánoc. Prodejnu v osadě Chuchel chtěl provozovat i nadále. Sehnat nového provozovatele se ovšem ukázalo jako velký problém.

Ani za stávajících podmínek, kdy obec hradí v prodejně veškeré náklady za elektřinu, plyn a revizi, se nedařilo zajistit náhradu. Nakonec došlo k dohodě s firmou Pavla Blažíčka z Chotěboře, který se posléze domluvil i se stávajícím provozovatelem obchodu, že si vezme na starost obě prodejny, tedy v Jeřišně i v Chuchli, čímž by mělo být zásobování v Jeřišně a okolí do budoucna opět zajištěno.

Obec Jeřišno není jediná vesnice, která řeší problémy s provozem prodejen, které v minulosti obhospodařovala tehdejší Jednota.

Někde se provoz prodejny podařilo udržet tím, že ji obec odkoupila a svěřila soukromníkovi, například v Podmoklanech. Jinde byla prodejna nakonec uzavřena a obyvatelé jezdí na nákupy do sousedních vsí či do města, nebo se spoléhají na prodejnu pojízdnou.