Ta vede po levém břehu Sázavy od lanového mostu u kukuřičného mlýna v Mrzkovicích do Smrčné v délce 1,4 kilometru.

Na sklonku minulého týdne, kdy probíhal na této stavbě kontrolní den, byla již na polovině délky nově budovaného úseku položena dva metry široká závěrečná vrstva z jemného asfaltobetonu.

Stavbyvedoucí z firmy M-Silnice Pardubice, která je zhotovitelem stavby, k tomu podotkl: „Pokud se v následujících dnech dramaticky nezhorší počasí, termín předání stavby 18. listopadu dodržíme, i když zde máme stále práce dost a dost."

Zajímavou informací k nákladům na vybudování této etapy cyklostezky od vedoucí odboru majetku, investic a regionálního rozvoje světelské radnice, Vladimíry Krajanské, je, že původně stanovený rozpočet ve výši 9,15 milionů korun se podařilo vysoutěžit na necelých šest milionů korun.

Jří Víšek