Stavba nové stanice má být hotová už v roce 2020. V současné době je stanoviště Hasičského záchranného sboru v Žižkově ulici, kde sídlí už od 70. let 20. stroletí. To místo ale nevyhovuje velikostí ani umístěním. Podle Jiřího Němce, ředitele krajského hasičského sboru využije investor na stavbu dotace z evropských peněz. „Rozpočtové náklady na vybudování nové stanice jsou 279 milionů korun uhradí z 85 procent dotace z EU a z 15 procent státní rozpočet. Nová stanice bude v Humpolecké ulici na pozemku, který Hasičský záchranný sbor Kraje vysočina získal už v roce 2005 bezúplatným převodem od armády,“ informoval Jiří Němec. O stavbě nové stanice v Havlíčkově Brodě se mluví několik let. Hasiči si stěžovali na problematické výjezdy z areálu stanice do často beznadějně ucpané Žižkovy ulice.

Hasičská stanice v Žižkově ulici má dlouhou historii. První profesionální jednotkou požární ochrany byl VPÚ Havlíčkův Brod, který zahájil provoz 1. července 1970 v budově požární zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Havlíčkův Brod, ulice Žižkova 993. Budova byla vyprojektována s výhledem pro budoucí potřeby hasičů, a proto až do roku 1992 zůstával areál stanice v podstatě nezměněn.

S nárůstem početního stavu příslušníků a nové techniky po devadesátém roce začaly citelně chybět prostory pro garážování, opravy, ale i pro školení, výcvik příslušníků a také pro jejich noční pohotovost. V letech 1991 a 1992 pracovala směna v počtu jeden velitel a sedm příslušníků.

V roce 1992 byla zahájena rekonstrukce vedlejší budovy - bývalé lékárny. Z ní se pak stala správní budova, byl tu umístěn archiv, výstrojní sklad a jídelna. Ještě téhož roku byla zahájen přestavba a nástavba původní (provizorní) budovy, kde v roce 1994 vznikly ložnice noční pohotovosti, operační středisko a protory pro chemicko-technikou službu. V roce 1995 byla realizována přístavba garáží a výstavba dílny na opravy techniky. Rozsáhlá přestavba stanice byla uzavřena v září roku 1997, a to dokončením garáží pro kontejnerový systém a sídla Okresního sdružení hasičů ČMS. Celý areál dostal postupně novou podobu, došlo také ke zpevnění a vyasfaltování dvora. Nicméně dnes svému účelu už nestačí.

Nové stanice by se mohli dočkat i profesionální hasiči v Jihlavě. Ti mají vlastní pozemky v ulici Kosovká. Stanice z roku 1959 ale sídlí v Sokolovské ulici. Je poměrně malána to, aby zde mohla být veškerá speciální technika včetně mobilní elektrocentrály.. Zařízení jsou nyní umístěná třeba v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku nebo ve Žďáru nad Sázavou.

HZS KV má v kraji 21 stanic, kde slouží 617 hasičů a má rovněž 35 civilních zaměstnanců. Většina stanic je v budovách patřících hasičskému sboru. V pronájmu jsou hasiči ve Velkém Meziříčí a Humpolci. 
Hasiči loni na Vysočině zasahovali u 9802 událostí z toho u 967 požárů. V roce 2017 bylo událostí 10.003 a požárů 719.