Nyní se mu podařilo k jednomu stolu dostat ministerstvo, Povodí Vltavy, kraje a starosty dotčených obcí. Výsledkem je příprava velkého projektu za několik miliard korun, který bude zaměřen na komplexní rozvoj tohoto regionu.

„Dohodli jsme se, že Želivku je potřeba řešit jako celek. Projekt je zaměřen jako komplexní pohled na krajinu a život v ní. Chceme se tedy zabývat nejen vod-ní nádrží, ale i zemědělstvím, lesním hospodářstvím, a především lidmi, kteří na Ledečsku žijí," řekl Zdechovský a podotkl, že jde o zcela výjimečný projekt. „Ten plánujeme na příštích dvacet let, tedy nejde o nic jednoduchého a krátkodobého. Skutečně nám jde o to, aby se do regionu vrátil život ve všech oblastech," konstatoval Zdechovský. Dodal, že výhledově by mohl vzniknout i druhý most přes Želivku.

Na projektu značným způsobem pracuje i Povodí Vltavy. „Aktuálně všechny kroky konzultujeme s odborníky. Naše představa je taková, že vše musí být velmi dobře specifikováno. Povodí tedy převezme pomyslnou roli koordinátora projektu, řekl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala a podotkl, že projekt počítá s celkovým oživením regionu či agroturistikou.

„Prioritní účel je samozřejmě ochrana vodního zdroje, tedy i nadále bude platit zákaz vstupu k nádrži. Chceme se také zaměřit na zemědělství a jeho mechanismy, které by neměly mít negativní dopad na kvalitu vody," pokračoval Kubala.

Projekt je aktuálně v přípravné fázi, kterou má na starosti Bedřich Moldan, bývalý ministr životního prostředí, který v současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí při Univerzitě Karlově v Praze. „Zatím máme přesnou představu, co by v projektu mělo být a jak by to celé mělo skončit. Naopak zcela jasný není mechanismus, jakým způsobem vše zkoordinujeme, včetně otázky financování. Každopádně počítáme s evropskými dotacemi," vysvětlil Moldan a poznamenal, že projekt je natolik rozsáhlý, že již dopředu musí být stanovena určitá kritéria a požadavky, které musí projekt splňovat.

„Čekají nás náročná jednání nejen s ministerstvem, ale především se starosty a lidmi z příslušných obcí. Počítáme s tím, že na podzim budeme mít jasnější představu a uspořádáme jednání, kde probereme další kroky," sdělil Moldan.