Proměna parku ještě neskončila. „ Došlo k časovému posunu u některých zahradnických prací. Skončí na podzim. Je třeba říct, že u nich budeme velmi důsledně vymáhat záruku,“ popsal situaci starosta Martin Kamarád.

Bohužel parku uškodil zhruba před měsícem i déšť, Spláchl nedokončené cesty ve svahu. „To nebylo vinou dodavatele, jako spíš nečekaným přívalovým deštěm a prudkým svahem, ve kterém se cesta nachází. Musí tady dojít k úpravám. Vzhledem k velké svažitosti terénu zde něco podobného můžeme očekávat i v budoucnu, byť lecčemu zabrání instalované svodnice,“ poznamenal starosta.

Obnova zámeckého parku v Přibyslavi.
Zámecký park v Přibyslavi mládne před očima, podívejte se

Z parku zmizely některé stromy, ale v době vegetačního klidu skutečně padnout musely. Byly nemocné tak,že se divili i odborníci. „Muselo se kácet. Kdyby se ale porazily všechny stromy, které to potřebují, tak by jich v parku už moc nezbylo. Ty, co zůstaly, ošetří odborníci. Postupně je nahradí nová výsadba,“ dodal starosta Kamarád.

Stromů bylo v parku přes čtyřicet. Na některé si město muselo pozvat speciální techniku. „Mohutnou lípu, která déle než 100 let rostla bezprostředně za zámeckou zdí, museli odstranit postupným odřezáváním větví a kmene. To vše pak snášeli na zámecké parkoviště pomocí jeřábu,“ popsal proces kácení městský kronikář Ivo Havlík. Strom měřil přes třicet metrů a padající kmen by mohl zdemolovat zámeckou kavárnu.