Petiční archy mohou zájemci podepisovat kdykoliv v úředních hodinách na obecních úřadech členských obcí Svazku obcí Podoubraví. „Zároveň Sdružení místních samospráv a Svazek obcí bude v pátek 23. srpna od osmi hodin před obchodním domem Doubravka v Chotěboři, kde budou moci občané petiční archy podepsat osobně,“ doplnila Soňa Zvolánková ze Svazku obcí Podoubraví a dodala, že v Chotěboři budou zhruba do 14 hodin.

Petici je možné podpořit i elektronickou formou, a to na stránkách https://www.petice.com/petice_proti_zamru_ministerstva_financi_r_zruit_34_vybranych_pracovi_finannich_uad.

Ministerstvo financí plánuje do konce roku zrušit celkem 34 územních pracovišť finančních úřadů. Tento krok by se dotkl téměř devíti set občanů České republiky, kterým se zkomplikuje přístup k finančním úřadům. V mnoha případech půjde o zhoršení dostupnosti služby státu o desítky kilometrů. A právě tomu se snaží signatáři petice zabránit.