Školáci chodili po jednom na pódium, kde si vylosovali kartičku s písmenkem a krátkou větou a tu pak museli přečíst před obecenstvem. Tím dokázali, že už jsou skuteční čtenáři a za odměnu dostali drobné předměty a knížku Bráchova bota od spisovatelky Evelíny Koubové, která ji napsala speciálně pro tento projekt a nelze ji koupit v knihkupectví.