Shrnuli svých devět let ve škole a prezentovali své školní fotografie.

Před samotným předáváním vysvědčení paní učitelka Věra Prokešová upozorňovala první ročník na to, jak by se měli o prázdninách chovat, aby se jim nic nestalo.

Pak už přišlo očekávané předávání vysvědčení, se kterým byla většina třídy spokojena.

„Vysvědčení je dobré. První rok ve škole se mi líbil. Nejvíc mě bavila matematika," řekla žačka první třídy Kateřina Bendová (vlevo na snímku). 

Nejméně oblíbený předmět byl podle Samuela Krečmera český jazyk.

Beáta Dvořáková