„Já se ještě do školy moc netěším,“ přiznala poctivě malá Eliška Červenková. Z toho velkého dne, který má před sebou, byla viditelně vyplašená. K zápisu ji doprovázela babička, která se svěřila, že si základní školu Buttulova pro Elišku doma vybrali proto, že tamní učitelé působili už při osobním setkání na rodinu velmi příjemným dojmem.

To malá Petruška žádnou velkou trému neměla a pohotově odpovídala na zvídavé otázky paní učitelky. Která liška na obrázku koukán jinam, než ty ostatní? Co je tohle za obrázek? Jaké písmenko slyšíme jako první ve slově kočka? Každé z dětí vnímalo ten velký den, kdy pomalu končí bezstarostnost a hraní ve školce a začínají povinnosti, trochu jinak. V některých případech to ale byly rodiče, kdo měl větší trému než dítě. „Já se přiznám, já nervózní jsem, to malá ne, ta se do školy těší,“ prozradila maminka Petra Salivarová. Pro některé rodiny byl zápis do první třídy skutečně významná událost. Budoucího školáka doprovázela maminka, tatínek, babička i všichni sourozenci, maminka pozorně sledovala výkony svého potomka, jak v té velké zkoušce obstojí, zatím co tatínek ten velký okamžik fotografoval na mobil a sourozenci drželi palce.

„Letos očekáváme, že přijde k zápisu asi 50 budoucích prvňáčků, z toho bude asi tak deset procent dětí mít odklad, zhruba jako loni,“ informovala ředitelka školy Zdenka Lenka Königsmarková. Zápisy do první třídy měly formální část, kdy si škola pořizovala seznam budoucích prvňáčků a shromažďovala údaje o rodině. Pak následovala druhá část, kde se zjišťovalo, jestli je dítě pro školní docházku dostatečně zralé. „Je to takzvaná motivační část, kdy učitelé navazují s dětmi kontakt, zjišťují jejich připravenost, poradí rodičům, kde má dítě určité rezervy. Pokud učitelé zjistí, že dítě není pro školní docházku dost zralé, probíráme to na místě s rodiči. Do zápisů se zapojilo všech 11 učitelů z prvního stupně, zkouší se až v šesti třídách,“ vysvětlila ředitelka.

Zápis jako maturita

Od podzimu letošního roku otevře ZŠ Buttulova dvě první třídy. Stejně jako loni. Jak se ukázalo, zápis do první třídy není žádná legrace. Pro dítě, které bylo zvyklé většinou jen na rodiče a kolektiv mateřské školy, je zápis téměř totéž, co pro gymnazisty maturita. Taková malá zkouška dospělosti. Zápis v základní škole Buttulova se konaly za přítomnosti zástupců České školní inspekce a starosty Tomáše Škaryda. Také on si vzpomněl na svůj velký den. „Zápis do první třídy, to byla pro mě, jako pro dítě zajímavá zkušenost a velká událost, ale strach jsem neměl,“ prozradil starosta.

Podle pedagogů by dítě mělo být pro školní docházku dost zralé. A to jak po stránce fyzické, tak i psychické. Rovněž je nutná zralost sociálně emoční. „To znamená, zda se budoucí prvňáček dokáže představit, navázat kontakt s cizí osobou," upřesnila ředitelka. Budoucí prvňáček by měl mít také schopnost soustředit se na práci delší dobu, mít přiměřenou slovní zásobu, samostatně si nachystat svačinu a učební pomůcky na lavici, bez pomoci maminky. Ovšem ne každé dítě takovou malou zkoušku dospělosti zvládne. Hodně o tom vypoví i docela obyčejný obrázek lidské postavy. Podle dnes již zesnulého učitele Pavla Linky ze základní školy Přibyslav například i obrázky takzvaných „hlavonožců", kdy předškolák kreslí beztvarou figuru bez krku a nohou svědčí o tom, že dítě ještě není pro školní docházku ještě dostatečně zralé.

Děti neumějí komunikovat

Podle logopedů mají navíc dnešní děti často problémy i s výslovností, ale to je možné napravit návštěvou u odborníka. „V poslední době se ale objevuje další negativní fenomén. Děti sice nemají vadu řeči, ale nedovedou komunikovat, jejich slovní zásoba je minimální, neumějí se vůbec vyjadřovat a to i v době, kdy už mají nastoupit do školy. Problém je v tom, že vázne komunikace přímo v rodinách. Nedostatek času vede k tomu, že rodiče a děti spolu mluví jen minimálně. Zaneprázdnění rodiče někdy posadí dítě raději k televizi, kde si ale u kreslených pohádek slovní zásobu nerozšíří," posteskla si Helena Moravcová, ředitelka mateřské školy ve Vísce u Chotěboře, kde ještě nedávno byla v provozu logopedická třída, která se věnovala dětem s vadami řeči i poruchami komunikace.

K zápisu do první třídy mohou přijít nejen děti šestileté, ale dokonce i děti ve věku pěti let. Tedy děti, kterým bude šest let teprve, až do první třídy skutečně nastoupí. Školský zákon to povoluje, ovšem nutný je souhlas pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.