Tento projekt vyhlásila Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě za podpory Kraje Vysočina.

Cílem projektu byl rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku a potřeby využívat pro získávání informací a vědomostí veřejné nebo školní knihovny. Do projektu se zapojilo včetně naší školy jedenáct prvních tříd.

V období od letošního ledna do května proběhla v knihovně celá řada akcí, kterých se přihlášené první třídy mohly zúčastnit. Úsobští prvňáci si vybrali malování sádrových odlitků a literárně naučný program Večerníček má pod čepicí. Projekt byl zakončen malou slavnostní akcí v divadelním sále AZ centra v Havlíčkově Brodě.

Jednotlivé první třídy si pro pozvané rodiče a prarodiče připravily krátká vystoupení. Školáci z Úsobí zahráli pohádku Polámal se mraveneček. Pohádka se jim povedla na výbornou a odměnou jim byly úsměvy na tvářích všech zúčastněných.

Za úspěšné absolvování projektu byla pro děti připravena knížka spisovatele Jiřího Žáčka a ilustrátora Vojtěcha Juríka. Dále děti dostaly zdarma celoroční registraci do Krajské knihovny Vysočina.

Již teď se těší na příští školní rok a na další akce, které pro ně paní knihovnice připraví.

(dop)