Je to vlastně jakýsi profesní bakalář, protože se vyučuje vysokoškolským stylem, ale zaměření je praktické, končící titulem DiS. VOŠ v Chotěboři jako první a jediná v ČR vzdělává v oboru Facility management (FM), kromě toho i Řízení jakosti a Řízení BOZP.

Škola tradičně zabezpečuje vzdělávání celorepublikově, a to v denní i dálkové formě, protože takové je uplatnění. Má k tomu odpovídající zázemí.

Absolvent získá velice kvalitní jazykové vzdělání, kterému je věnována (na rozdíl i od některých VŠ) velká pozornost, také široké povědomí o ekonomických oborech, ale především komplexní přehled o všech aktivitách FM. Navíc, vzhledem k tomu, že se většinou v daném roce otevírají odlišné obory na denním a dálkovém studiu, si může uchazeč vystudovat naráz dva obory a získat tak dvě kvalifikace.

V pátek 26. června bylo slavnostním předáním diplomů na starobylé radnici města Chotěboře ukončeno studium prvních absolventů oboru Facility management. Nejlepší z prvních absolventů ihned po složení absolutoria obdrželi nabídku práce od zaměstnavatelů, kteří si je přijeli poslechnout z Havlíčkova Brodu a z Prahy.

Svoje znalosti a dovednosti studenti obhajovali před komisí složenou kromě učitelů školy z odborníků z nadnárodních firem a především zakladatele a čelného představitele FM v ČR inženýra Štrupa, IFMA Felow.

Zkouška se skládala z odborné angličtiny nebo němčiny, souboru odborných předmětů a obhajoby prakticky orientované odborné práce.

Pět studentů absolvovalo s vyznamenáním.

Drahomíra Pourová, ředitelka VOŠ a OA Chotěboř