Na starých mapách je tato osada psána Wadin a ještě starších Watin. Podle knihy Antonína Profouse Místní jména v Čechách, jejich vznik, význam a změny (nakladatelství Československé akademie věd, 1957) byl název odvozen od Vadova dvoru.

První písemná zmínka o Vadínu pochází z roku 1350. Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, nazývaný též Moravský diplomatář, kterÝ zahrnuje období od nejstarších časů do smrti markraběte Jošta v roce 1411, má v osmém svazku tento řádek: „Villa et curia in Wadyn".

Ve vsi žije necelých 150 obyvatel. Nejslavnějším vadínským rodákem je malíř Jan Zrzavý. Snímek ukazuje, že na místní návsi se v horkých dnech lze osvěžit vodou z klasické pumpy.

Ivo Havlík