Podle starosty města Martina Kamaráda se na její podobě městští zastupitelé nedokázali shodnout. Jednání bylo zmanipulované, tvrdí naopak Jana Höferová, která s návrhem přišla.

Jana Höferová poté, co byl její pes na procházce napaden jiným psem bez vodítka, oslovila Městský úřad v Přibyslavi, s tím, že by město mělo vydat zvláštní vyhlášku, která by omezila volné pobíhání psů v ulicích, a přiměla majitele, aby po svých psech uklízeli výkaly. O psí vyhlášce se 
ve městě jednalo skoro rok, návrh se dostal i na pořad jednání zastupitelů, ale konečné rozhodnutí nakonec nepadlo.

„Oslovili jsme jednotlivé zastupitele a požádali je o jejich názor, jaké varianty by měla vyhláška mít a jaké prostory pro volný pohyb psů vymezit a které naopak zakázat. Zastupitelé k žádné většinové shodě nedospěli," sdělil starosta Martin Kamarád.

Podle místostarosty Michaela Omese měla vzniknout mapka, která by pejskaře informovala, v jakých místech smějí v Přibyslavi svoje čtyřnohé miláčky pouštět z vodítka a kde je to zakázané.

„Jenže vymahatelnost vyhlášky je nulová, v situaci, kdy město nemá kamery ani městskou policii. Nicméně problém budeme dál sledovat," podotkl místostarosta. S postojem zastupitelů ale není Höferová spokojená. „Jednání bylo zmanipulované. Již před samotným jednáním o vyhlášce vystoupil zastupitel Ota Benc a vyzval zastupitele, aby pro vyhlášku nehlasovali, protože se pak mohou stát obětí trestního oznámení," poukázala Höferová. Zdůraznila, že se s verdiktem nehodlá jen tak smířit.

„Na zastupitelstvu jsem na začátku rozpravy sdělil, že se nebudu k této vyhlášce vyjadřovat a nebudu též hlasovat. Zdůvodnil jsem to obavou z možného trestního oznámení v případě, že vyhláška bude schválena či neschválena v nějaké podobě, která nebude vyhovovat různým osobám, a doporučil jsem podobný přístup i ostatním kolegům. Kdo viděl záznam, může dosvědčit, že zastupitelé na moji výzvu nedbali. Hojně diskutovali i hlasovali. Domnívám se tedy, že prohlášení o zmanipulování z mé strany není pravdivé," vyjádřil se k tvrzení Jany Höferové přibyslavský zastupitel Ota Benc.

„Škoda, že zastupitelé vyhlášku nepřijali, některé lidi by to snad naučilo slušnému chování," posteskla si například paní Miloslava z Přibyslavi.
Ta podotkla, že se dá souhlasit s obecným názorem, že pes má být buď doma za plotem, nebo venku na vodítku. Podle starosty Kamaráda není žádná vyhláška ve městě potřeba, stávající zákony úplně stačí.

„Odbor životního prostředí hodnotí volný pohyb psů jako porušení veterinárního zákona, které lze označit za týrání," upřesnil starosta.
Praxe je taková, že když je v Přibyslavi odchycen volně pobíhající pes, je umístěn do kotce, odkud si ho vyzvedne majitel po zaplacení pokuty.

„Na základě rozhodnutí rady města zavedeme evidenci takových přestupků. Pokud bude volně pobíhající psí útěkář odchycen několikrát, bude se majitel zodpovídat u přestupkové komise," popsal starosta způsob, jak se může město s nesvědomitými pejskaři vypořádat.
Co se týče úklidu exkrementů, tam by měli být podle starosty občané Přibyslavi všímavější, a pokud vidí, že něčí pes znečišťuje chodník, měli by majiteli domluvit. „Navíc vyhláška neřeší situaci, kdy pes pobíhá po ulicích volně bez majitele, nebo jeho majitel není známý. Kromě toho by bylo třeba zpracovat vyhlášku jak pro město Přibyslav, tak místní venkovské části, což si neumím dost dobře představit," zdůraznil starosta.

Přibyslav tak nepůjde cestou, kterou zvolil například Havlíčkův Brod, kde omezili pohyb psů na veřejném prostranství již před více než šesti lety.

„Jde zejména o lokality kolem dětských hřišť, kde se nově budou psi moct pohybovat maximálně do 100 metrů, do blízkosti nákupních center mohou maximálně do 50 metrů a stejná vzdálenost platí u všech mateřinek a areálů škol," informoval místostarosta Libor Honzárek.

Havlíčkův Brod má městskou policii, která může na dodržení vyhlášky dohlížet. Nesvědomitým chovatelům hrozí pokuty.

Kontrola pejskařů probíhá také ve Světlé nad Sázavou a Chotěboři.