Začíná se každý rok u kostela sv. Ondřeje v Pohledu na návsi. Letošní ročník byl v pořadí osmnáctý. „Program začíná představením o narození Spasitele a následně se od kostela svatého Ondřeje vydá průvod vedený třemi králi a tvořený všemi návštěvníky, na poutní místo Svatá Anna. Zde bude představení pokračovat vytvořením živého betléma s předáváním darů nově narozenému Ježíškovi," popisuje program který se každý rok opakuje režisérka Divadýlka Mrak Ivona Kršková. Program pokračuje v poutním kostele svaté Anny. Tam se účastníci akce mohou potěšit pohledem na živý betlém.

Letos zazněly před kostelem sv. Ondřeje například staropražské písničky v podání kapely Huměv, vystoupily děti ze soukromé ZUŠ Havlíčkův Brod a Sbor dobrovolných zpěváků okrouhlických.

První ročník Putování se začal psát již roku 2001. U kostela sv. Ondřeje stála dvě pódia, znázorňující světy Dobra a Zla, které se přou o nadvládu nad světem lidským. Hvězdopravec vyčetl z hvězd příchod mesiáše a biblický příběh pokračoval příjezdem Tří králů. Prvními aktéry byli ochotní ochotníci z Dobronína, rolí Třech králů se pak zhostili neherci. Už tehdy v programu vystoupil dechový orchestr z Havlíčkova Brodu, Přibyslavský chrámový pěvecký sbor, či pěvecký sbor Jasoň. V roce 2002 se do přípravy představení zapojila agentura Uniart a Divadýlko Mrak společně s ochotnickým souborem Adivadlo z Havlíčkova Brodu pod souhrnným názvem Pohledské vánoce.

Od roku 2003 má každé Putování nový scénář, návštěvníci se mohou pokaždé těšit na nějakou inovaci či obohacení programu. V jednom ročníku Tři krále doprovázela dokonce velbloudice Landischa a do rolí Tří králů byli obsazeni profesionální herci z Prahy. Organizátoři celé akce říkají: „Hlavním impulsem bylo zviditelnění a oživení krásného poutního místa Svaté Anny, jehož poetika k uspořádání podobné akce přímo vybízí. Vánoční strom jsme začali rozsvěcet proto, že mnoho měst i obcí po celé republice již dávno zavedlo tuto tradici, a tak nám bylo líto, že se v Pohledu nic podobného neděje."