Radní se přijela blíže seznámit s dlouhou tradicí strojírenské výroby v Ledči nad Sázavou a za doprovodu Ing. Martina Zikmundy si prohlédla areál Kovofiniše a s Ing. Janem Drápelou navštívila areál Galateku a  ledečské Gymnázium a mimo jiné obdivovala nový multimediální sál.

Jedním z cílů návštěvy  byla případná možnost navázat bližší vztah mezi ledečskými strojírenskými podniky a Střední odbornou školou.

Výsledkem těchto vztahů by pak měl být í rozvoj města, významného strojírenského centra v Posázaví. Naše SOŠ se totiž může pyšnit vynikajícími výsledky – vzpomeňme I. místo Michala Cihláře v soutěži „Zlaté české ručičky" či   úspěch Tomáše Tvrdíka a Jiřího Balka v soutěži „Zlatý pohár Linde". Naše město tak opět ukazuje, že má nejen regionu, ale i celému Kraji Vysočina  co nabídnout.