„Ano původně to mělo být víc než šetsnáct milionů korun. Z toho přes třináct milionů do sportu, přes dva miliony do kultury a na ostatní zájmové aktivity asi 750 tisíc,“ informoval radní Vladimír Slávka.

Nakonec se ale radní rozhodli s ohledem na nejistou situaci objem peněz snížit. „Dotace jsme takříkajíc ořezali. Ne všichni mohou sportovat,“ vysvětlil radní Slávka. Proto letos půjde na podporu sportu 10 milionů, necelé dva miliony na kulturu a pro ostatní zájmové činnosti zbylo 750 tisíc korun.

Jak upřesnil radní Slávka, zůstala v pokladně rezerva asi tři miliony korun. „Z toho částka asi 1,2 miliony je určená na rekonstrukci sociálního zařízení v kině Ostrov,“ upřesnil radní.