Konstatovali, že do městské pokladny „přiteklo" 178,5 milionu korun a naopak výdaje činily 147,5 milionu korun. Rozpočet pro rok 2014 byl ve Světlé nad Sázavou sestaven jako schodkový.

„Účetně jsme tedy dosáhli lepšího výsledku. Stalo se tak díky tomu, že nebyly vyčerpány všechny rozpočtované výdaje. Dalším důvodem přebytku je to, že některé skutečné příjmy byly překročeny. Šlo například o příjmy z prodeje pozemků určených pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Pod Vodárnou a také o vyšší inkaso daní," konstatoval starosta Světlé Jan Tourek. Ten dodal, že výrazně se na kladném saldu podepsal i výnos z prodeje zámku.