„Úřad bude sjednocen, což zjednoduší určité úkony. Se zavedením se mohou objevit i drobné technické problémy, které se budou odstraňovat průběžně. Lidé by tím ale neměli být příliš dotčeni. Letos dojde především k odstranění nedostatků a k doladění tak, abychom vše hladce zvládli," informoval starosta města Tomáš Škaryd.

(ika)