To znamená, že radnice zapůjčí zájemcům o opravy nemovitostí z řad občanů určitý objem peněz. Žádosti je možné podávat na předepsaném formuláři v podatelně městského úřadu do 28. února 2017. Druhé kolo půjček bude organizováno v měsíci srpnu 2017.

Radnice si ale půjčky řádně pojistí. „Při uzavření smlouvy o zápůjčce jsou požadovány ručitelské závazky tří ručitelů. Například u zápůjčky vyšší než 150 tisíc korun jsou požadovány ručitelské závazky tří ručitelů a zástavní právo," upozornil zájemce o půjčku starosta Vlastimil Marušák (nezávislý). Půjčky je možné žádat například na opravu střechy nebo třeba na zateplení nemovitosti.