„Je to díky jasnému rozpočtu, který zastupitelé jednohlasně schválili na prosincovém jednání. Proto můžeme začít s přípravou soutěží pro dodavatele jednotlivých investičních akcí," informoval starosta města Tomáš Škaryd.

Jde především o velké akce, jimiž bude například rekultivace a rozšíření skládky v Lapíkově nebo úprava vstupního prostoru DDM Junior včetně vybudování výtahu. Na tuto akci však město počítá také s čerpáním dotace od státu.

„Je velkou výhodou, že máme rozpočet schválený. Předpokládáme, že o veřejné soutěže tak bude mít zájem víc firem vzhledem k tomu, že je začátek roku," doplnil starosta Tomáš Škaryd.

Erika Nováková