Za tyto peníze nechá vybudovat nový chodník, parkoviště u hasičské zbrojnice, klubovnu v Kohoutově nebo zrekonstruovat památník padlých. Za další dva miliony plánuje uskutečnit i revitalizaci městské zeleně.

„V letošním roce bude firma Strabag Pelhřimov pokračovat na výstavbě pravostranného chodníku od prodejny Bovys k hasičské zbrojnici. U hasičské zbrojnice bude stávající parkoviště rozšířeno pro osm vozidel," informuje starosta Jan Martinec.  Celkové náklady na tuto investiční akci činí podle starosty dva miliony korun.

Společnost Strabag dokončí také povrchové úpravy zelených ploch u levostranného chodníku. Na akci požádalo město Státní fond dopravní infrastruktury o účelovou dotaci, která by v případě kladně vyřízené žádosti činila asi třicet procent nákladů stavby. Dokončení stavby je plánováno na srpen letošního roku.

Ždírecká radnice nechce zanedbat ani investice do místních částí. „Místní firma Martina Štěpánka nákladem 400 tisíc korun přebuduje hasičskou zbrojnici na spolkovou klubovnu, vhodnou pro veškerou kulturní a spolkovou činnost občanů Kohoutova. Dokončení stavby je plánováno na červenec 2012. Na akci obdrží město dotaci prostřednictvím Místní akční skupiny Havlíčkův kraj ve výši sedmdesáti pěti procent investičních nákladů," upřesňuje další podrobnosti akce starosta.

Během měsíce května uskuteční společnost Dlažba Vysoké Mýto rekonstrukci areálu památníku padlých ve Ždírci. Náklady akce jsou 600 tisíc korun a město podle starosty Martince obdrží dotaci prostřednictvím MAS Havlíčkův kraj ve výši pětasedmdesáti procent nákladů. Rekonstrukce spočívá ve výstavbě nového základu pomníku, přemístění pomníku, výstavbu dlážděné plochy kolem pomníku o 170 metrů čtverečních, součástí stavby je i propojení této plochy chodníkem s ulicí Liběckou.

Obyvatelé Ždírce se také mohou těšit, že se jejich město do budoucna krásně zazelená.

Na revitalizaci získali dotaci

„Novou výsadbu zeleně provede specializovaná firma v rámci revitalizace městské zeleně.  Město získalo dotaci ve výši dva miliony korun na revitalizaci městské zeleně," informuje starosta. V rámci revitalizace bude obnovena a doplněna zeleň v areálu památníku padlých, na náměstí 9. května a ve Školní ulici. Vlastní práce se uskuteční převážně až v příštím roce.