„Znak tvoří zeleno-stříbrně šikmo dělený štít a v něm nahoře zlaté vozové kolo a dole šikmo svěšený zelený lipový list s plodenstvím,“ popsal obecní znak jeho autor .

Symbol vozového kola vykresluje polohu obce na Vídeňské cestě, po níž se z Vysočiny vozilo stříbro do Prahy. „Tehdy byla základem obce formanská hospoda a v Radostíně pomáhaly formanským potahům do prudkého kopce volská přípřeží, což dokládá i někdejší alternativní název místa Ochsenberg,“ vysvětlil heraldik.

Symbol lipového listu s listenem a oplodím symbolizuje venkovskou krajinu, do níž je obec zasazena, a konkrétně pak odkazuje na návesní kapli z 19.století obklopenou vzrostlými lípami a sochu sv.Jana Nepomuckého, rovněž pod lípami. Další prvky znaku upomínají na venkovský charakter obce i někdejší těžbu stříbra v regionu.