„Hluková zátěž ze silničního tahu je enormní. Asi by bylo rozumné řešení v rámci ochranného pásma této silnice zřídit buď hlukový val, nebo osázet zelení v takové hustotě, aby byla míru hluku přijatelnější,“ konstatoval na webu města jeden z místních obyvatel Petr Neuvirt.

„Město si je vědomo hluku, který způsobuje provoz motorových vozidel na Brodské ulici. Řešení, o kterých uvažujeme je několik,“ informoval zastupitel a bývalý starosta za Nezávislé Jan Martinec. Jedním řešením je zastavět pozemky podél silnice objekty, jako je hasičská zbrojnice, budova služeb města, budova kulturního domu a podobně. „Zastupitelstvo již z tohoto důvodu upravilo územní plán a bude ho dále upravovat tak, aby uvedené objekty mohly být vybudovány. Hasičská zbrojnice má stavební povolení a studie budovy služeb města je již objednána. Dalším opatřením je zřízení protihlukové stěny, doplněné zeleným pásem podél I/34,“ dodal Martinec.