Projektu se zúčastní žáci prvního i druhého stupně základních škol. Program zajišťuje společnost Recyklohraní díky finanční dotaci z Fondu Vysočiny a to prostřednictvím svého výjezdního programu Recyklace hrou.

Již více než 3 340 škol z celé ČR, z toho 201 škol v Kraji Vysočina, je zapojeno do velké soutěže s recyklační tématikou – Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět. Tuto soutěž organizuje obecně prospěšná společnost Recyklohraní.

Cílem soutěže je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Děti si v průběhu školního roku hrají, luští a pozorují přírodu.

Touto nenásilnou formou se učí, že třídění odpadu a jeho následná recyklace by už měla být nedílnou součástí života každého z nás.
Nejnovější součástí tohoto projektu je i výjezdní vzdělávací program Recyklace hrou určený pro oba stupně základní školy.

„Projekt Recyklace hrou vznikl na žádost mnohých pedagogů jako odměna aktivním školám v soutěži Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět," vysvětluje vznik projektu ředitelka obecně prospěšné společnosti Recyklohraní Hana Ansorgová.

Vyškolení lektoři navštívili, či navštíví v průběhu října devatenáct základních škol na Vysočině a pokusí se spolu s pedagogy a žáky odpovědět na zásadní otázku: Má recyklace smysl?

Program Recyklace hrou trvá 45 minut a je určen pro jednu školní třídu. V průběhu hodiny zažijí žáci nejedno překvapení. Při práci ve skupinkách si například mohou rozebrat skutečný počítač nebo model pračky.

„Tato skupinová práce je mezi žáky nejvíce oblíbená. Rozebrat počítač nebo pračku doma jen tak nemůžou. U nás je to nejen povoleno, ale přímo vyžadováno," popisuje Hana Ansorgová. „Děti jsou následně velice překvapeny, jaké zajímavé a vzácné materiály se skrývají uvnitř těchto spotřebičů a rychle si uvědomí, proč jsou elektrospotřebiče jako třeba mobilní telefon tak drahé, ale i proč je třeba odevzdávat je k recyklaci," doplňuje Ansorgová.

„Největším překvapením pro žáky i pedagogy bývá výplň nových sedacích souprav. Jen málokdo ví, že na výrobu polyuretanové pěny, která je součástí matrací, je možné použít např. izolaci ze starých ledniček," s úsměvem vzpomíná Edita Kleckerová, jedna z lektorek programu.

Do projektu Recyklohraní se na Havlíčkobrodsku přihlásily:
Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, Základní škola a Mateřská škola Sobíňov, Základní škola Ledeč nad Sázavou, Základní škola a Mateřská škola Habry.