Za 2019 sebralo a odevzdalo do systému ELEKTROWIN 310,363 tun vysloužilých elektrospotřebičů. V rámci krajského kola soutěže bylo vyhodnoceno pět sborů dobrovolných hasičů snejvyšším množstvím sesbíraných elektrospotřebičů a nejlepší sbor z každého z pěti okresů Kraje Vysočina.

„Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň odevzdal 5,054 tun spotřebičů za rok 2019 a tím se umístil na prvním místě v okrese Havlíčkův Brod. Za sběr získal odměnu ve výši 10 tisíc korun,“ informoval starosta sboru hasičů z Oudoleně Karel Kubát.