A to v souladu s novelou školského zákona, která omezila funkční období ředitelů škol na dobu šesti let.
„Kromě ZŠ Konečná, Základní umělecké školy a AZ centra, kde jsou ředitelé ve svých funkcích kratší dobu, než uvedených šest let, se konkurzní řízení uskuteční ve všech zbývajících školách,“ uvedl místostarosta města, Ivan Kuželka.

Ten dodal, že vyhlášení konkurzních řízení v základních školách V Sadech, Štáflově, Nuselské a Wolkerově ulici a také v Mateřské škole Korálky tak lze považovat za plošné, čisté a průhledné. „Kromě toho ve výběrových komisích bude mít zřizovatel pouze dva své zástupce. Komise, které posoudí přihlášené uchazeče o posty ředitelů základních škol, přitom budou sedmičlenné, v případě mateřské školy Korálky šestičlenná. Nikdo tak nemůže zřizovateli podsouvat, že na posty ředitelů škol prosadil své lidi,“ zdůraznil Kuželka a v této souvislosti připomněl, že další zástupce do výběrových komisí delegují ještě školní inspekce, pedagogický sbor dané školy, školská rada, krajský úřad a také oslovené zařízení obdobného typu.

Uchazeči se mohou do konkurzních řízení přihlásit do 20. dubna. Ve dnech 25. a 30. dubna zkontrolují výběrové komise přihlášky. Kromě jiného zjistí, jestli uchazeči splňují všechna předepsaná kritéria a posoudí i koncepci rozvoje a řízení školy, kterou musí uchazeči písemně připravit. „Pokud ano, obdrží pozvání k druhému kolu výběrových řízení. Ta se uskuteční ve dnech 10., 16. a 23. května,“ pokračoval Kuželka.

Vybraní uchazeči se svých funkcí ujmou, po oficiálním schválení a jmenování radou města, 1. srpna letošního roku.  „Jedinou výjimkou bude ředitel či ředitelka základní školy V Sadech. Vzhledem k tomu, že tamní ředitelka školy odchází do penze, nastoupí nový ředitel do funkce o měsíc dříve,“ dodal Kuželka.

Deník oslovil i zbývající ředitele uvedených školských zařízení, kde se výběrová řízení uskuteční. Ředitelka ZŠ Štáflova, Veronika Prchalová, je ve funkci od roku 2003. „Do výběrového řízení se přihlásím. Ráda bych obhájila svou práci, kterou jsem pro školu, pedagogy a hlavně její žáky vykonala,“ sdělila Prchalová.

Základní školu Nuselská vede už šestnáct let Jana Hartmanová. Také ona je rozhodnuta se výběrového řízení zúčastnit.
Ano řekl i Miloš Fikar, ředitel ZŠ Wolkerova, který je ve funkci od roku 2001. „Pokud se nestane nic mimořádného, do konkurzního řízení se přihlásím a zúčastním se ho,“ konstatoval s úsměvem Fikar.

Blažena Polyaková stojí v čele Mateřské školy Korálky od roku 2003. Tedy od samého počátku existence tohoto předškolního zařízení. „Nezlobte se, ale v tuto chvíli se k problematice konkurzních řízení vyjadřovat nebudu,“ zareagovala Polyaková.

Stojí jistě za připomenutí, že takový počet výběrových řízení současně konaných v tak krátkém časovém období Havlíčkův Brod ve své historii ještě nezažil.

Město Havlíčkův Brod je v současné době zřizovatelem celkem osmi školských a vzdělávacích institucí. Ty navštěvuje  více než tři tisíce dětí předškolního a školního věku.