Kašpar (ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod Jiří Jedlička), Melichar (vedoucí lékárník nemocniční lékárny Vít Vodrážka) a Baltazar (ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Anna Blažková) s truhlou, kytarou a tříkrálovou pokladničkou prošli Havlíčkovo náměstí, Dolní a Horní ulici a své putování zakončili v Nemocnici Havlíčkův Brod. Nikoli z důvodu potřeby ošetření, nýbrž za účelem tříkrálové koledy.

„Naši koledu jsme tradičně zahájili v mateřské školce v Příčné ulici. Děti si nás prohlédly, společně jsme si zazpívali, představili jsme se jim a od Kašpara děti dostaly lízátko a kalendářík," vypráví ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Anna Blažková a pokračuje: „V jedné třídě na nás čekaly děti s korunkami na hlavičkách, to bylo milé. V rámci naší koledy jsme navštívili mnoho obchodů, několik bank a pojišťoven a neopomněli jsme ani tradiční koledu na radnici. Již za dobu trvání našeho koledování zhruba víme, kde jsme vítáni a kde ne. Všem, kteří přispěli do naší kasičky, děkujeme. Její přesný obsah budeme znát ve čtvrtek 8. ledna. Zatím pouze víme, že váží 3,6 kg."

V havlíčkobrodském a humpoleckém vikariátu proběhla Tříkrálová sbírka od 2. do 11. ledna 2015. Její pokladničky byly řádně označené logem Charity Česká republika a úředně zapečetěné. Všechny skupiny Tří králů doprovázel plnoletý člověk, který měl u sebe průkaz pověřující k provádění sbírky a osobní zodpovědnosti za svěřenou pokladničku.

Symbolickým dárkem za finanční dar byly tříkrálový kalendářík a cukr – vše s logy Charity ČR a Tříkrálové sbírky. Koledníci informovali prostřednictvím letáku o účelu sbírky a těm, kteří chtěli, označili dveře nápisem K+M+B 2015.

Hana Fikarová