V Okrouhlici, kde se narodil, v Havlíčkově Brodě, kde navštěvoval gymnázium, nebo v Krucemburku, kde je pochován. Tady v den výročí jeho pohřbu proběhne vzpomínkový pořad slova, hudby a obrazu. V brodském gymnáziu se zase chystá výstava s názvem Jan Zrzavý a Benátky.

Jan Zrzavý se narodil 5. listopadu roku 1890 v okrouhlické základní škole jako šestý syn řídícího učitele Jana Zrzavého. V Okrouhlici Zrzavý chodil do školy a seznamoval se tu poprvé s uměním. Rád hodně kreslil i maloval v přírodě v okolí svého domova a toužil se stát malířem.

Do Okrouhlice se znovu vrátil v roce 1956. Měl zde svůj ateliér, který mu zřídila obec. Na budově školy i na domě s ateliérem dnes můžeme najít pamětní desky. Ve škole je také instalována výstava o přátelství Jana Zrzavého a hudebního skladatele Bohuslava Martinů. V Okrouhlici se na počest Jana Zrzavého každý rok koná Jeníkova Špacírka. Letos proběhla již poosmé.Velký vztah měl Jan Zrzavý také ke Krucemburku. Jezdíval sem na prázdniny k dědečkovi a na základě svého přání je tu pochovaný. „V budově městyse Krucemburk vznikla Pamětní síň Jana Zrzavého, která je už od roku 2002 hojně navštěvovaná,“ doplnila předsedkyně Společnosti Jana Zrzavého Jitka Měřínská.

Spolek pro všechny umělcovi příznivce přichystal komponovaný pořad slova a hudby s projekcí, který připomene významné momenty malířova života a díla. „Akce se uskuteční 22. října, přesně v den 40. výročí malířova pohřbu v Krucemburku,“ doplnila Jitka Měřínská. Recitaci doplní sborový zpěv Chrámového pěveckého sboru a Pěveckého souboru ZUŠ Krucemburk. Akce proběhne v místním kině od 15 hodin.

Dalším připomenutím Zrzavého bude výstava s názvem Jan Zrzavý a Benátky, kterou společnost zahajuje 15. listopadu v brodském gymnáziu. Doplní ji i beseda o přátelství Jana Zrzavého a benátských kapucínů.

Společnost Jana Zrzavého pečuje o stálou expozici v pamětní síni umělce, stará se o jeho hrob, pořádá výstavy umělců se vztahem k regionu a podílí se na celorepublikových i mezinároních kulturních akcích. „12. října uplyne 40 let od úmrtí Jana Zrzavého. Jeho osobité umění však vešlo natolik do povědomí českého národa, že je pociťováno jako věčně živá součást naší kultury. Specifikem díla tohoto malíře byla jeho nezaměnitelnost, která se vystupňovala do té míry, že Zrzavého výtvory nelze jednoznačně zařadit pod žádný vyhraněný umělecký směr. Objasněním této výjimečnosti mohou být přímo vlastní slova Jana Zrzavého z roku 1920 z jeho článku Vyznání umělcovo: Neboj se býti výjimečným, osamělým v okolní tvorbě. Ti, kteří tvoří školu, jsou slabí, podlehli zakladateli, který byl také jediným a výjimečným. Věř a buď věren jen sobě," dodala předsedkyně Společnosti Jana Zrzavého.

Ilustrační snímek
Sokyni vyřídila ručně, hrozí jí dva roky vězení

Jan Zrzavý se řadí k malířům mezinárodního významu. Do roku 2012 se během tří let v aukcích prodalo na dvě stovky jeho obrazů, kreseb a grafiky, dohromady za více než 50 milionů korun. Obraz Jana Zrzavého Pole na Ile de Sein II. se v loňském roce prodalo za téměř 13 milionů korun. Stalo se tak druhým nejdražším autorovým dílem na trhu s uměním.