„Já bych snad raději zaplatila, než podepisovat nějaké papíry, myslím, že té úředničiny je kolem nás už dost,“ uvažovala pacientka Věra Lédlová, která přišla do nemocnice na vyšetření včera, a regulační poplatek ji tudíž neminul.

„Já to považuji za správné, vždyť si platím zdravotní pojištění a jako důchodce mám hluboko do kapsy,“ konstatoval senior Josef Král.
Vedení nemocnice od svého zřizovatele, kraje Vysočina, v předchozích dnech obdrželo metodický pokyn a veškeré potřebné materiály týkající se změn, které nastanou od 1.2.2009.

Dar z krajské kasy

„I v naší nemocnici tedy pacienti budou mít na vybranou, zda zaplatí regulační poplatek ve výši 30, 60, či 90 korun, nebo zvolí variantu druhou a přijmou dar od kraje Vysočina. V tom případě však budou muset podepsat darovací smlouvu na danou částku,“ řekla mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo.

Platit regulační poplatek, nebo ne? V tom nejsou jednotní nejen pacienti, ale ani zákonodárci, kteří o zrušení nebo úpravě již zavedených regulačních poplatků hlasovali. „Přibude administrativy,“ shodují se havlíčkobrodští zdravotníci, ale podle mluvčí Černo by na ambulancích či při hospitalizaci neměly vznikat nějaké problémy. „V ambulancích sepíší s pacientem darovací smlouvu zdravotní sestry, v případě ukončení hospitalizace má každé oddělení svého zaměstnance, který má regulační poplatky na starosti a zajišťuje jejich výběr. S pacienty tedy sepíše darovací smlouvu tato určená osoba,“ vysvětluje Černo.

Problém ale může nastat v lékárně, kde je administrativa po zrušení regulačních poplatků složitější i kvůli plné moci. „Pokud chce pacient vyzvednout recept pro jinou osobu, musí mít dotyčným podepsanou plnou moc, na základě ní pak pacient podepíše darovací smlouvu na částku, která by měla být uhrazena za recept,“ upozornila ještě Černo. Přece jen výdej léků zabere nějaký čas, k tomu musí farmaceut poučit pacienta o aplikaci léku apod.

Časové rozpětí je delší a ke všemu má havlíčkobrodská nemocnice zprávy z lékáren středočeských nemocnic o několikahodinových frontách při výběru léků v nemocničních lékárnách.

Jeden člověk navíc

Pro větší plynulost procesu se tedy v Brodě rozhodli, že v lékárně bude jeden člověk navíc, který bude pacientům vysvětlovat změny v placení poplatků. „Bude vybírat plné moci, podepisovat darovací smlouvy a regulovat případně množství lidí v prostorách nemocniční lékárny a před ní,“ upřesnila mluvčí. Nemocnice by ale neměla zrušením poplatků tratit.

Podle Černo bylo krajem Vysočina přislíbeno, že nemocnici bude částka za regulační poplatky hrazena z peněz kraje, který na regulační poplatky vyčlenil poměrně vysokou částku – 80 milionů.

V nemocnici již zaměstnanci vyvěsili plakáty, které o změně v placení poplatků pacienty informují. Stejně tak budou ještě další informace na nemocničních webových stránkách. „Informovat pacienty na místě od 1.2.2009 pak budou také pracovnice našeho informačního centra ve vestibulu hlavní budovy nemocnice. Kraj Vysočina k této problematice taktéž vydal podrobnou tiskovou zprávu, která byla otištěna v médiích,“ dodala Černo.