Není tedy náhoda, že každý rok řeka vyplaví různé poklady či odhalí zajímavá tajemství. Z praxe se však bohužel ukazuje, že ve většině případů to nejsou poklady v pravém slova smyslu, ale naopak běžné věci, kterých se lidé chtějí zbavit. Tyto zkušenosti potvrzují dobrovolníci a organizátoři projektu Čistá řeka Sázava, který každoročně pořádá Místní akční skupina Královská stezka.

„Každý rok nasbíráme několik tun odpadu. Je smutné, že lidé do vody vyhodí cokoliv, co zrovna mají po ruce. Zkušenosti z posledních let ukazují, že hodně odpadu se nachází podél cyklostezek nebo železniční tratě," řekla Karolína Ortová, projektová manažerka haberské Místní akční skupiny Královská stezka. Ta dodala, že nejvíce lidé vyhazují do Sázavy například pneumatiky, plastové obaly, ale i třeba záchodové mísy, lednice nebo počítačové skříně.

Údajně největší poklad skrývají Stvořidla, kde by se měl nacházet vrak automobilu, který nelze z vody vylovit.

Projekt Čistá řeka Sázava na Vysočině je nezisková, dobrovolnická akce. Čištění řeky probíhá v úseku od Havlíčkova Brodu po Chřenovice – Budčice.

„Sázava si jistě zaslouží svoji pozornost a péči. Každoročního čištění se vždy účastní stovky dobrovolníků ze základních a středních škol, dobrovolní hasiči a především pak lidé z širokého okolí," dodala Ortová s tím, že další ročník projektu se uskuteční opět v dubnu příštího roku.

V době, kdy tento projekt ještě nefungoval, byla většina odpadu v Sázavě srostlá s okolní přírodou. V prvních letech projektu tak dobrovolníci a organizátoři nalézali spíše starý rozložený odpad.

„V posledních letech jsme nasbírali naopak odpad čerstvý, kterého se lidé za poslední rok zbavili. Například kolem hotelu Slunce jsme už několikrát našli použité injekční stříkačky nebo odhozené nákupní košíky. Raritou byly například i lyže nebo nábytek, které se nám podařilo z vody dostat na břeh," konstatovala Martina Hubková, zakladatelka projektu Čistá řeka Sázava.

Ta dodala, že dobrovolníci mohou čistit celý týden dle svých možností, ale většinou se jich nejvíce sejde na sobotním čištění. „Ač má čištění řeky již svou tradici více let, stále je potřeba odpad sbírat a přírodě v okolí řeky se věnovat," svěřila se Hubková.

Sázava skrývá zajímavé tajemství i z historického pohledu.

„V roce 1918 lidé demonstrativně shodili z mostu u svaté Kateřiny v centru města Německého Brodu hlavu císaře Karla I. Ta leží někde pod mostem na dně řeky dodnes," prozradil Michal Kamp, historik Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod.

Sázava se stala i cennou inspirací a pokladem pro několik zdejších malířů, mimo jiné Jana Zrzavého, Otakara Štáfla a Jaroslava Panušku nebo spisovatele Jaroslava Haška. K těmto místům patří například vodáky oblíbená Stvořidla nebo Sluneční zátoka.

Ve Sluneční zátoce se nachází památník spisovatele Jaroslava Foglara, který zde napsal knihu Hoši od Bobří řeky.

Filip Brož