"V úseku celé ulice bude provedena úprava komunikace, chodníků, vjezdů a manipulačních ploch. Šířka komunikace bude sjednocena na 5 metrů. Na začátku a na konci celé stavby bude vybudován chodník. Vozovka bude z asfaltobetonu, manipulační plochy, chodníky a vjezdy budou ze zámkové dlažby. Při této stavební úpravě ulice se provádí také rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu," popsal průběh prací bezpartijní starosta Ždírce Bohumír Nikl.

Celou zakázku ve veřejné soutěži získala firma M-Silnice a.s. Pardubice, provoz Havlíčkův Brod. Cena za rekonstrukci vodovodního řadu, kterou si platí VaK Havlíčkův Brod, je 1,581 milionů, cena za rekonstrukci vozovky, chodníků a vjezdů je 4,286 milionů. Předání hotové rekonstrukce ulice je plánováno na 31.10.2019.

Den za obnovu lesa - Pelestrov.
Na Pelestrově u Havlíčkova Brodu vyroste nový les