„Máme k dispozici projektovou dokumentaci na zásadní přestavbu sálu. Plány na lepší využití budovy narážely doposud zejména na problém s tím, že budova je na rušné křižovatce, kterou je pro chodce, hlavně děti a seniory obtížné a nebezpečné přecházet," konstatoval starosta Jan Martinec. Reagoval tak na dotazy obyvatel Ždírce, kterým stále víc ve městě chybí důstojné kulturní zařízení.

V současné době má podle Martince město určitou naději na zřízení světelně řízené křižovatky včetně přechodů pro chodce. To podstatně zlepšuje přístup k budově, zejména ve směru od Chrudimské ulice. „Při úvahách o výstavbě budovy typu kulturní dům jsme vždy doufali v získání dotace na tuto stavbu z evropských fondů. V programovém období 2014 - 2020 ale naděje na získání dotace není, naopak se jeví jako reálné získání dotace na rekonstrukci současné budovy s tím, že bude rozšířena o další možnosti kulturního vyžití," konstatoval starosta.

Proto v současné době zvažují ždírečtí radní možnost zachovat současný sál, zajistit výstavbu společenského sálu v II. nadzemním podlaží. Objekt by měl dostat rovněž nové sociální zařízení, nové šatny, u budovy by mělo být i parkoviště. „Tato myšlenka je ale poměrně nová a bude třeba ji dopracovat projektově. O vývoji v této věci budu veřejnost postupně informovat. Jak jistě ždírecká veřejnost ví, vykoupilo město v lokalitě U Pikulky, za supermarketem Albert postupně za dost velké peníze několik pozemků. Zde bude v územním plánu vyčleněna kromě jiného, také plocha pro možnou budoucí výstavbu zcela nového kulturního centra," podotkl starosta.