Ta je v plném proudu a jednoznačně patří mezi největší investiční akce havlíčkobrodské radnice v letošním roce.

„Práce provádí společnost ŽSD Stavební a ukončit by je měla nejpozději letos v říjnu. V tu dobu by se také měly do obřadní síně vrátit smuteční obřady," uvedl havlíčkobrodský radní Libor Honzárek. Ten dodal, že rekonstrukce do jisté míry změní  podobu síně, kterou doposud charakterizovaly především výrazné prosklené stěny.

„Vnitřní prostory budou navýšeny a rozšířeny. Změn dozná i střešní plášť a  skleněných prvků již v objektu nebude tolik. Tím bude vyřešen i dlouhodobý problém s vytápěním, protože prosklené stěny vykazovaly výrazné tepelné ztráty," vysvětlil Honzárek.

Síň získá i nové provozní a sociální zázemí, lepší a větší prostory pro pozůstalé, osvětlení i ozvučení. „Projekt ale počítá i s úpravami bezprostředního okolí obřadní síně. To znamená s výsadbou nové zeleně a modernizací přístupových komunikací. V případné další etapě lze počítat také s výstavbou dalších parkovacích míst," pokračoval Honzárek.

Obřadní síň svému účelu slouží v Havlíčkově Brodě již šestačtyřicet let. Postavena byla podle projektu pardubického architekta Lubomíra Drimla. Ten byl mimochodem i autorem brodského Smetanova náměstí, které svou současnou podobu získalo v letech 1967 až 1970.

Podobu, kterou brodské obřadní síni vtiskl koncem šedesátých let minulého století architekt Driml, označil Honzárek za zdařilou a na dobu svého vzniku velmi avantgardní. „Myslím, že přesně tak ji vnímala i většina obyvatel Brodu a okolí," uzavřel radní Honzárek.

Oprava by měla skončit nejpozději v říjnu. V tu dobu by se také měly do obřadní síně vrátit smuteční obřady," uvedl radní Libor Honzárek.

Po celou dobu rekonstrukce obřadní síně budou muset pohřební služby zajistit  smuteční obřady jinde v Havlíčkově Brodě i mimo něj.

Jaroslav Duben, majitel pohřební služby, která v objektu obřadní síně působí, sdělil, že rekonstrukce provoz jeho pohřební služby neomezí.

Kancelář se přestěhovala  do objektu blízko parkoviště u nového hřbitova a smuteční obřady našim klientům zajistíme v Husově sboru, v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie či v kostele sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě, stejně tak v jihlavském krematoriu," řekl Duben.

Obřadní síň nabízela svoje služby už celých třicet let, v provozu byla téměř denně. Počty obřadů stoupají, jejich spektrum se mění. „Pracuji v pohřebnictví už třicet let. Požadavky pozůstalých se s léty výrazně mění. Je třeba jim vycházet maximálně vstříc a respektovat je, protože v našem povolání by měla být etika vždy na prvním místě," zdůrazňuje Duben.

Tradiční pohřeb v kostele za přítomnosti kněze a cesta na hřbitov s muzikou se především na venkově striktně dodržuje, ale i do pohřebnictví, hlavně ve městě, pronikají různé moderní trendy, kterým se nelze bránit.

„Někteří pozůstalí mají přání například při posledním rozloučení promítat na plátno fotografie zesnulého. Přivedou s sebou svého smutečního řečníka, občas to bývá někdo z rodiny. Požadují speciální květinovou výzdobu, zvláštní rakev. Někteří pozůstalí, hlavně pokud jde o mladší ročníky, si nepřejí živou klasickou hudbu, ale přinášejí si vlastní CD, tak není nic výjimečného, že smuteční síní zní techno," popisuje Jaroslav Duben některá přání pozůstalých.