Jedná se o společnou investici Kraje Vysočina, města Chotěboř a společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., protože spolu s rekonstrukcí průtahu se objevila nutnost vyměnit kanalizační a vodovodní řad pod komunikací.
V letošním roce budou stavební práce pokračovat na náměstí a v ulici Krále Jana až ke křižovatce s ulicí Havlíčkovou.

Stavební práce započaly 15. března, skončit by měly 30 září. Bude prováděna výměna kanalizace a vodovodního řadu, a to včetně přípojek do jednotlivých objektů, zároveň bude kompletně  opravena komunikace, vybudována parkovací místa, nové chodníky a zpevněné plochy. Dojde i k výměně veřejného osvětlení. Proto bylo nutné přijmout některá opatření v dopravním provozu ve městě.

Nákladní doprava, to jest vozidla nad 3,5 tuny s výjimkou zásobování a dopravní obsluhy, budou využívat objízdnou trasu z Golčova Jeníkova přes Kámen, Havlíčkův Brod a Krátkou Ves, odtud buď přes Českou Bělou, Počátky a Dobkov do Chotěboře, anebo v případě tranzitu přímo do Ždírce nad Doubravou a to i v opačném směru. Z Chotěboře do Libice nad Doubravou, povede objížďka přes Dolní Sokolovec a Bezděkov.

V době od druhého května do 29. července, kdy nebude v provozu křižovatka u knihovny v Chotěboři, pojedou nákladní vozidla od obce Kámen ulicemi U Střelnice do ulice Krále Jana, od Klouzov pak Západní ulicí do ulice U Střelnice. Omezení čeká i menší vozidla, autobusy i vozidla zásobování, zvlášť při uzavření vjezdu do náměstí.