Na stavbě se pracuje v sobotu i v neděli. Dělníci montují do svahu speciální rošty, které prorostou travou a zajistí, aby se svah nesesouval.  Investorem stavby je jihlavské Ředitelství silnic a dálnic.„V délce dvou set metrů bude na vnitřní straně směrového oblouku silnice první třídy odtěženo silniční těleso a násyp bude zachycen opěrnou zdí z armované zeminy vyztuženou jednoosými polyetylénovými geomřížemi," popsala ředitelka jihlavského ředitelství silnici a dálnic (ŘSD) Marie Tesařová. Ta dodala, že nad opěrnou zdí bude obnovena konstrukce vozovky v šířce asi dvou  metrů. První práce na zpevnění problémového svahu začaly vloni na podzim, kdy došlo k pokácení starých vyschlých dřevin kolem silnice, ale stavbu tehdy zradilo počasí. Situaci velmi zkomplikoval přívalový déšť, po kterém se naplno projevilo, v jak špatném stavu svah pod Přibyslaví skutečně je. Jak se ukázalo, svah byl pod silnicí, a to podle odhadu ředitelky Tesařové  v minulosti sypán a vrstven velmi nekvalitní zeminou, kterou bylo  třeba nejprve kompletně odtěžit.