Obec aktivity společnosti podporuje, proto jí i v letošním roce hodlá přispět na další opravy částkou téměř 180 tisíc korun z rozpočtu.

„Tyto peníze jsou určeny na výměnu zámecké střechy,“ upřesnil starosta Libice, Václav Venhauer. Přesná částka je 177 tisíc korun. Jedná se o finanční spoluúčast na dotaci z Kraje Vysočina, o kterou požádala pro letošní rok společnost Archatt. „Podle mých informací má už Archatt zpracovaný projekt na vnitřní úpravy objektu. Zároveň nás společnost požádala o souhlas ke zřízení plynové přípojky do budovy,“ doplnil  starosta Venhauer a zdůraznil, jak obec těší, že libický zámeček má konečně seriózního vlastníka, který to myslí s rekonstrukcí vážně a nechce budovu jen zneužít pro nějaké obchodní aktivity.

Společnost Archatt začala s obnovou zámku již v roce 2009, podle Jaroslava Blažka investoval Archatt do budovy zhruba čtyři miliony korun.

„Letos odhadujeme investovanou částku asi na dva miliony korun. Rádi bychom uskutečnili některé naše záměry, i když současná finanční situace ve státě moc příznivá není,“ konstatoval Blažek a zmínil další postup rekonstrukčních prací, které Archatt naplánoval pro letošní rok.

Stylový nábytek

„Letos bychom rádi pokračovali v obnově nadstřešních částí. Komíny jsou již hotovy. Na řadu by měla přijít obnova střešního pláště. V současné době je na střeše plechová krytina, ale my bychom rádi použili imitaci břidlice a provedli výměnu klempířských prvků zhruba na padesáti procentech střešní plochy,“ popsal Jaroslav Blažek plán prací.

Zároveň hodlá Archatt nechat celý objekt plynofikovat, zbaví zdivo vlhkosti, a za tím účelem provede i kompletní obkop budovy.

Vrcholem prací by měla být ukázka jedné z obnovených  místností. „Pro letošek jsme si dali velký cíl, kterého se nám snad podaří dosáhnout. Do konce roku bychom chtěli jednu ze zámeckých místností kompletně upravit do reprezentační podoby. Pořídili jsme už i historizující nábytek, který sice nepochází přímo ze zámku, ale je ukázkou interiéru z doby, kdy libický zámek prožíval svoje nejlepší období. Místnost bychom rádi zprovoznili do konce letních prázdnin, snad se nám to podaří,“ doufá Blažek.