Kdo tvoří místní síť služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny? Jaké služby mohou využít rodiny či děti, které potřebují pomoci? Jsou nějaké služby, které jim chybí? Jak vypadá spolupráce pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), sociálních služeb, škol či pediatrů? Čím lze tuto spolupráci podpořit?Nejen těmito otázkami se v praxi zabývá lokální síťařka Alena Velechovská, která má nyní na starosti oblast Chotěboře a Světlé nad Sázavou. O zřízení funkci síťařky podrobně informují obyvatele Ledečska a Světelska prostřednictvím webových stránek i tamní městské úřady.

„Cílem je posílení spolupráce OSPOD a dalších služeb, institucí či organizací na místní úrovni přímo v terénu. Jedná se například o sociální pracovníky, pracovníky volnočasových aktivit, učitele, dětské lékaře, soudce a další. Chotěboř a Světlá nad Sázavou tak patří mezi 124 obcí s rozšířenou působností z 11 krajů z celé České republiky, které se do aktivity síťování zapojily a v jejichž oblasti působí takzvaní lokální sítaři,“ vysvětluje Velechovská a upřesňuje, v čem konkrétně spočívá práce lokální síťařky.

V první fázi mapuje již stávající systém služeb pro ohrožené děti. To podle Velechovské jsou sociální služby, neziskové organizace zaměřené na práci s dětmi, mateřské, základní a střední školy, dětští lékaři a další. Následně síťařka podporuje jejich spolupráci a komunikaci, aby místní síť pružně reagovala na potřeby ohrožených dětí a jejich rodin. To může být třeba poradenství a podpora rodiny při zvládání výchovných a jiných obtíží, pomoc při zajištění dostupného bydlení a jiné aktivity.  Síťařka se účastní mnoha jednání a podporuje spolupráci jednotlivých organizací v oblasti systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny.