Nedávno tam byl totiž instalován a zprovozněn nový dynamický zpomalovací semafor.

Instalaci provedla dodavatelská firma DOSIP Servis, která ve výběrovém řízení podala nabídku s nejnižší cenou ve výši 272 250 korun. Na spolufinancování tohoto projektu město získalo krajskou dotaci ve výši 133 766 korun, to znamená 50 procent nákladů.

Semafor zvýší bezpečnost na silnici II. třídy, která prochází středem obce. Na semaforu trvale svítí červená, pokud se do jeho zorného pole přiblíží vozidlo jedoucí povolenou rychlostí, přepne zařízení na zelenou ještě dříve, než řidič musí zpomalit a vozidlo plynule pokračuje v jízdě. Pokud se však do jeho zorného pole přiblíží vozidlo jedoucí rychlostí vyšší než je rychlost povolená, zůstane na semaforu svítit červená, k rozsvícení zeleného světla dojde až v okamžiku, kdy dojde ke zpomalení vozidla na povolenou rychlost.

Semafor je doplněn detekční kamerou, která monitoruje projíždějící vozidla, Poskytuje rovněž obrazové a statistické informace o počtu vozidel, jejich rychlosti, rozlišuje malá a velká vozidla. Tyto informace systém pak zcela automaticky odesílá dopravnímu inspektorátu v Havlíčkově Brodě.