Oprava povrchu křižovatky u kostela Svaté Kateřiny přišla Kraj Vysočina na 4,3 miliony korun. Samotný kruhový objezd se dočkal zfrézování povrchu, zasanování poruch ve vozovce, vyrovnaly se poškozené žulové obrubníky a položily se dvě živičné vrstvy, včetně vodorovného značení.

Všem těm, kteří tuto trasu využívali se tak uvolnila cesta směrem z dopravního terminálu do centra, přes Dolní ulici a hlavně mnohem frekventovanější cesta ke křižovatce Masarykova – Humpolecká, kterou dennodenně využívá velké množství lidí.