Uzavírka v Dolní ulici začala minulý týden a na pár dní doslova ochromila dopravu ve městě. „Od pátku jsme byli zaplaveni řadou telefonátů, osobních návštěv a diskuzí s občany, proč je Brod v tak složitém dopravním stavu. Bylo to opravdu nepříjemné, ale z předchozí zkušenosti víme, že si to po nějaké době sedne. Například v úterý už byla doprava opravdu lepší,“ konstatoval Honzárek.

„Opět se nám projevila absence jihovýchodního obchvatu, ale snad už se blýská na lepší časy a skutečně se ho dočkáme. V současné době je lepší, když se kamiony Brodu vyhnou, ale už jsme zvládli i složitější situace. Opravovali jsme například křižovatku silnic I/34 a I/38, máme zkušenosti s totálním zavřením Dolní ulice, rekonstrukcí náměstí a vše jsme to zvládli. Jsem proto přesvědčený, že zvládneme i toto a směřuje to k tomu, aby se nám v Brodě lépe jezdilo,“ připomněl Honzárek a požádal občany o trpělivost.

V Dolní ulici aktuálně probíhá rekonstrukce plynovodu, která potrvá do 31. října. „V současné době je možný průjezd z ulice Žižkova na náměstí a opačně. Takto to bude fungovat do 25. října, kdy se plynaři dostanou až do křižovatky, budou potřeba uzavřít ještě jeden jízdní pruh, a proto až do konce uzavírky bude možné odbočit pouze z Žižkova na náměstí, nikoliv obráceně,“ informoval vedoucí brodského odboru dopravy Milan Stehno.

Výměna plynovodu je součástí celkové rekonstrukce ulic Dolní a Žižkova. „Plánuje se, že se na Žižkov bude jezdit ulicí Na Ostrově a zpět do Dolní ulice Žižkovou ulicí. Bude to taková falešná okružní křižovatka se souborem domů uprostřed. Myslím si, že to městu v tomto úseku pomůže se zklidněním dopravy,“ přemítala Irena Šedová z odboru dopravy krajského úřadu.

Do Dolní ulice se proto dělníci vrátí. „S touto rekonstrukcí chceme začít na jaře. Dojde díky ní k rekonstrukci chodníku, mobiliáře a zúžení silnice, protože bude zjednosměrněná,“ nastínila Šedová.

Omezení řidiče čekají i v dalších ulicích. V úterý 8. října začnou dělníci měnit plynovod i v ulici Chotěbořská, která se zcela uzavře zhruba do poloviny listopadu. Od pondělí 7. října pak začne první etapa oprav Lidické ulice. Etapy budou celkem dvě, přičemž každá je naplánovaná na sedm dní. Hotovo by tedy mělo být 21. října.

Silnice v Lidické ulici se bude opravovat už poněkolikáté. Není totiž stavěná na tak velký provoz. „Silnice je zatížená jak osobní, tak kamionovou dopravou. Absence obchvatu Havlíčkova Brodu nás nutí k tomu, abychom udělali alespoň nějakou opravu, protože stavební stav silnice si to vyžaduje. Akci jsme schválně naplánovali na říjen, protože už je menší doprava z hlediska rekreačního provozu. Firma se zavázala, že ji provede během října,“ sdělil Miroslav Lev z jihlavské správy ŘSD.

Tato silnice se nezavře, pouze se zde omezí doprava. „Nejsme schopni ji přenést na jiné komunikace, takže se bude dělat po polovinách. Nejdříve se opraví levá část ve směru na Kolín a v druhé etapě pravá strana. Lidická ulice se bude opravovat zároveň i v místech, kde je přechod pro chodce. Tam musíme počítat s tím, že kolize provozu bude zásadní,“ upozornil Lev.

A jak bude doprava v tomto úseku vypadat? „Vozidla jedoucí od Kolína na Jihlavu před křižovatkou rozdělíme pouze na levé odbočení, které bude pokračovat do města, přímý jízdní pruh a pravé odbočení na Humpolec. Vozidla jedoucí přímo do stavby se zařadí do dnešního rychlého jízdního pruhu. Přijedou na takzvaný průplet, kde vjedou do protisměru a budou pokračovat až k ostrůvku, kde bude mobilní semaforová soustava a vozidla tam budou vozidla v obou směrech řízena kyvadlovým provozem,“ přiblížil Richard Peška, vedoucí společnosti, která se postará o dopravní značení.

Pro řidiče, kteří pojedou od Humpolce, se nic nemění. „Co se týče provozu od centra Brodu z okružní křižovatky, zde bude zakázáno levé odbočení. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům stavby, autobusům a integrovanému záchrannému systému. Toto levé odbočení je zakázané z toho důvodu, aby stávající křižovatka dokázala odřídit celou tu dopravu a netvořily se zde ještě větší kolony,“ prozradil Peška.

Objízdná trasa je plánovaná ulicemi Nádražní, Havířskou a Průmyslovou. „Za městem se auta napojí na silnici I/38 a pokračují dále ve směru na Jihlavu. Tato trasa je plánována pro obě etapy,“ doplnil Peška.

Ke změně dojde také na křižovatce silnic I/34 a I/38. „Zde je plánována změna signálního plánu. Je to z toho důvodu, aby byl provoz postupně dávkován a nedocházelo zde k dlouhým kolonám,“ vysvětlil Peška.

Právě z kolon mají strach i samotní řidiči. Zároveň ale opravy silnice vítají. „Protože pracuji v Jihlavě, bude to pro mě při každodenním cestování výrazná komplikace, ale uvědomuji si, že někdy se to opravit musí a nikdy není ten správný čas. Silnice rekonstrukci už opravdu potřebovala,“ zamyslel se Ondřej Rázl z Havlíčkova Brodu.

Klíčový tah mezi Jihlavou a Kolínem čeká však jen provizorní oprava. „Až bude postaven nový obchvat Havlíčkova Brodu, budeme se na tuto silnici muset vrátit s kompletní rekonstrukcí. Teď dáváme jen úložní a obrusnou vrstvu,“ popsal Lev. Oprava vyjde na zhruba sedm milionů korun.