„Od třinácti hodin bude sloužit slavnostní mši svatou pan biskup Václav Malý, následovat bude pásmo příběhů z historie Zahrádky Miloše Doležala a Nezávislého podšafranického divadla 'Až mě spatříš, zaplač', vystoupení kapely PokusBand z Humpolce a od šestnácti hodin komentovaná prohlídka kostela a okolí,“ lákal Jan Čihák, člen spolku Přátelé Zahrádky.

Nebude chybět ale ani doprovodný program. „V kostele bude připravena výstava dokumentů z historie Zahrádky, na bývalém náměstí si bude možno prohlédnout fotomaketu Zahrádky. K dispozici bude rovněž dětský kolotoč, občerstvení a upomínkové předměty,“ doplnil Čihák.

Při pouti si připomenou i významné výročí obce, a to 800. výročí první písemné zmínky o Zahrádce. „První dochovaný zápis o dnes již neexistujícím městysu Zahrádka, který musel ustoupit napouštění přehradní nádrže Švihov na řece Želivce, se váže k roku 1219, kdy Zahrádku věnoval král Přemysl Otakar I. Vyšehradské kapitule jako náhradu za drahocenný ornát, který jí odňal,“ sdělil Čihák.