„Jedná se o ultrazvukem vedenou blokádu periferních nervů, kterou si maminky velice chválí. Jde o šetrnou metodu jak pro maminky, tak pro novorozence. Do mateřského mléka se nedostanou žádné léky,“ říká mluvčí nemocnice Petra Černo.

Lékaři na oddělení ARO pod vedením primáře Pavla Longina začali podle mluvčí Černo tento typ anestezie používat zhruba před 2 roky, a to především na gynekologicko-porodnickém oddělení při císařských řezech. Podle primáře se jedná o relativně novou techniku regionální anestezie takzvaně TAP blok (Transversus Abdominis Plane). Ultrazvukem vedenou blokádu periferních nervů, které procházejí mezi šikmým vnitřním a příčným svalem břišní stěny.

Sníží se spotřeba léků

„Do tohoto prostoru na obou stranách se podá pacientce tenkou jehlou lokální anestetikum. To způsobí výrazné snížení bolestivosti z oblasti operační rány. Tato blokáda působí ve většině případů po dobu 24 hodin i déle a výrazně snižuje spotřebu analgetik, léků proti bolesti. Udává se snížení o 70 procent, čímž se z velké části eliminuje riziko nežádoucích účinků těchto léků, jako je například nevolnost, zvracení, velmi nepříjemné svědění pokožky hrudníku, břicha či končetin, možnost dechového útlumu, zpomalení činnosti střev a zároveň umožňuje časnou mobilizaci pacienta z lůžka," popisuje průběh zákroku a jeho výhody lékař Tomáš Joksch z oddělení ARO. V neposlední řadě je tato metoda výhodná i pro novorozence, protože v mateřském mléku nejsou obsaženy léky či jejich produkty.

„Výkon se provádí na takzvaně dospávacím pokoji anesteziologicko-resuscitačního oddělení, kam jsou pacientky po operaci umístěny k pozorování a další léčbě. Pro velmi dobrou zkušenost s touto blokádou od našich pacientek, tak ze strany zdravotnického personálu dospávacího pokoje a gynekologicko-porodnického oddělení se tato metoda postupně, po zaučení dalších lékařů našeho oddělení, stala standardem, který jsme schopni poskytovat prakticky 24 hodin denně,“ zdůrazňuje mluvčí Černo.

Od ledna do září roku 2018 byl TAP blok jako metoda pooperační analgezie použit již u 200 pacientek po císařském řezu, což souvisí i s vysokou odbornou zkušeností lékařů oddělení v regionální anestezii.