Takový problém řeší  každé léto desítky rodin na Havlíčkobrodsku. Ve většině případů se obracejí tyto rodiny hlavně na domovy důchodců.

„Máme maminku, které bude už 90 let, sama zůstat nemůže, proto se u ní v době dovolených střídáme," naznačuje jistou cestu, jak si užít dovolenou a zároveň nenechat bezmocného příbuzného bez ošetření paní Marie z Havlíčkova Brodu. Ale ne v každé rodině se mohou příbuzní u seniora  plynule  střídat.

Odlehčovací služba: míst je málo

Jistou možnost nabízejí domovy pro seniory v systému takzvané odlehčovací služby, ubytování klienta pouze na určitou dobu. To ale znamená zažádat včas a zařadit se do pořadníku, neboť   míst je málo.

„Domov pro seniory v Reynkově ulici v Havlíčkově Brodě má k dispozici v odlehčovací službě pět míst. Žádosti vedeme již půl roku dopředu. V současné době jsou všechna místa obsazena," informoval Miloslav Kozlík, vedoucí sociální péče. Určitou možnost nabízí v Havlíčkově Brodě denní stacionář pro seniory, takzvaná Domovinka. Podle vedoucího sociální péče Miloslava Kozlíka ale Domovinka slouží seniorům jen pro denní pobyt, tudíž není vhodná pro klienty, kteří potřebují stálou péči 24 hodin.

Další zařízení pro seniory, které nabízí klientům odlehčovací službu, je Domov důchodců U Panských, který má k dispozici pět míst, ale i tady je třeba o umístění požádat včas.

Jak upřesňuje Miloslav Kozlík, odlehčovací služba slouží ke krátkodobému pobytu pro klienty, kteří se dostali do momentální neutěšené situace z různých důvodů, nejen kvůli odjezdům příbuzných na dovolenou. Proto je včasná žádost na místě, neboť o tuto službu je veliký zájem, místa jsou během roku prakticky neustále plná, zájem rok od roku stoupá.  Stejně tak se v době dovolených podle provozovatelů sociálních služeb zvyšuje v létě výrazně  zájem o terénní pečovatelskou službu.

Rovněž   ve Světlé nad Sázavou se některé rodiny obracejí na tamní domov se žádostí o dočasné ubytování svého příbuzného. „Vyhovět můžeme v případě, že jsou volné kapacity. V takovém případě to řešíme smlouvou  na dobu určitou. V současné době máme ubytované tři klienty," upřesnil ředitel Domova Josef Hnik s tím, že o tuto službu je značný zájem, proto je třeba žádat s určitým předstihem.