Rozhodné slovo ve sporu tak bude muset vynést kraj.

„Máme již zpracovaný projekt, k němuž památkový ústav v Telči napsal některé připomínky a technické detaily. Celá technická dokumentace byla předložena Stavebnímu úřadu v Havlíčkově Brodě. Následná diskuse nad detaily stavby se odvíjí už mezi Stavebním úřadem 
v Havlíčkově Brodě a památkáři," popsal situaci přibyslavský místostarosta Martin Kamarád.

Jak se ale ukázalo, tato diskuse zřejmě jen tak neskončí, nakonec se do ní bude muset vložit Kraj Vysočina. „Hlavním sporným bodem je  výše mostního parapetu, to znamená zídky tvořící mostní zábradlí, která má podle památkářů činit asi šedesát centimetrů, ale současná zákonná statická norma je devadesát centimetrů, a to se týká i historických památek," zdůraznil Kamarád.  Ten dodal,  že  město už situaci přijímá se stoickým klidem. V současné době chystá výběrové řízení na dodavatele stavby a žádá o finance z havarijního fondu Ministerstva kultury ČR na opravy mostu, které přijdou  až na tři miliony korun.

Původní projekt rekonstrukce se památkářům nezamlouval a město ho muselo kompletně přepracovat, což cenu z původního necelého milionu korun navýšilo skoro trojnásobně.

Rozhodne březen?

Podle starosty Jana Štefáčka ale není vyloučené, že pokud odhady mezi stavebním úřadem a památkáři potrvají dlouho, může se městu stát, že přijde o možnost žádat na rekonstrukci mostu dotaci, neboť dotace lze těžko získat na stavbu, na kterou nebylo vydáno stavební povolení.

„Tato situace skutečně může nastat, ale my jsme už smířeni s tím, že budeme rekonstrukci historického mostu financovat z prostředků města, neboť ani dotace z havarijního fondu Ministerstva kultury  by nebyla nijak extrémně vysoká," řekl starosta.

Obě strany sporu, to znamená památkáři a havlíčkobrodský stavební úřad, by měly dospět k dohodě zhruba do konce března. „Jestliže k dohodě nedojde, vloží se do sporu Kraj Vysočina a vynese konečný verdikt, který budou muset obě strany sporu přijmout, anebo se proti rozhodnutí kraje odvolat. V současné době vyčkáváme, jak celé řízení dopadne. S ohledem na počasí stejně na mostě nemůžeme žádné stavební práce provádět," popsal další postup  Kamarád.

Ani rozhodnutí kraje ale  nemusí dohady kolem způsobu rekonstrukce mostu ukončit. „Je možné, že například památkáři by nemuseli být spokojeni a teoreticky by se mohli proti rozhodnutí Kraje  odvolat, ale to už by dle našeho soudu bylo neprofesionální a svědčilo by to o cílené zaujatosti. Doufáme, že k tomu nedojde," konstatoval místostarosta s tím, že ať bude parapetní zeď vysoká 60 nebo 90 centimetrů, městu Přibyslav je to už vcelku lhostejné, jen když bude mít v ruce stavební povolení a rekonstrukci bude moci  zahájit.
Jakmile bude vydáno stavební povolení, chce město uspořádat výběrové řízení 
na dodavatele. „Samozřejmě, stěžejním problémem jsou finance. Vzhledem k tomu, že památkáři odmítli náš původní projekt, cena stavby narostla z plánovaných sto tisíc korun na tři až čtyři miliony korun," pokračoval Štefáček. „Bez ohledu na trvající dohady mezi dvěma úřady chceme žádat o dotace všude, kde to je možné. Jestli se nám nepodaří zajistit dotace, budeme muset opravu financovat z rozpočtu města Přibyslav, doufám a věřím, že v takovém případě to pochopí i zastupitelé," konstatoval starosta.

Pravidelnou kontrolu provizorně zajištěného mostu provádějí hasiči i místní lidé. Jarní přívaly vody by mostu vadit neměly, škodit by ale mohly hromadící se ledové kry.

Díky tomu, že město nechalo upravit průtok vody pod mostními oblouky, neměla by most ohrozit ani povodeň. Hlavní části mostu se budou opravovat ručně, což je podle starosty jeden z hlavních důvodů obrovského nárůstu ceny stavby.

Jen samotný projekt mostu, který by už měl památkářům vyhovovat, stál několik desítek tisíc.