Vznikl kolem poloviny 13. století patrně jako centrum kolonizačních a hornických snah mocného rodu Lichtenburků. Do dnešních dnů se dochovaly pouze malé zbytky hradu, který byl opuštěn před zhruba 600 lety.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod vydává spolu s obcí Dolní Krupá malý sborníček věnovaný památce nadšeného vlastivědce Josefa Čapka, který velkou část svého života zasvětil poznání nejen hradu Ronovce, ale také Dolnokrupska.

Sborníček určený především široké veřejnosti obsahuje šest textů věnujících se zejména historii a nálezům z hradu, ale také pravěkým památkám shromážděným Josefem Čapkem a členy vlastivědného kroužku v Dolní Krupé v okolí obce. Texty jsou doplněny mnoha barevnými vyobrazeními.

Sborníček vychází formou e-knihy.  Tato forma byla zvolena z důvodu snadné dostupnosti pro každého, kdo se jakýmkoli způsobem zajímá o historii svého okolí a regionu, nebo jen na tato místa zavítal a zaujala jej. Zvolený publikační formát šetří náklady pro ty, kdo si tuto knihu chtějí vytisknout.

Tematický záběr článků zahrnuje texty zabývající se stopami pobytu člověka na Dolnokrupsku již od starší doby kamenné. Těžiště témat je ale spjato s hradem Ronovcem, jeho stavebníky, majiteli a archeologickými nálezy. Krom osoby stavebníka hradu se čtenář seznámí také s pátráním po padělání mincí, či zajímavými předměty z běžného života středověkého člověka. Krom keramiky či dokladů penězokazectví jsou to i součásti zbraní a zbrojí tehdejších bojovníků.

E-kniha zdarma ke stažení na:
http://www.muzeumhb.cz/eshop/e-kniha/?vmcchk=1

Aleš Knápek